Aranan Yazar: Ahmet YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
SEYFULLAH; ALLAH'IN KILICI HALİD B. VELİD (R.A)

"Halid b. Velid ölümü sırasında ‘Savaş meydanlarında ölmeyi istediğim halde¸ bugün yatağımda ölmekten başka bir şey bana nasip olmadı.' demiştir." Hz. Peygamber (s.a.v)'in seyfullah (Allah&...

Yazar: Ahmet YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) VE SADE HAYAT

"Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz ve davranışlarında her zaman itidali tercih ettiği gibi hayatını sürdürürken de sade yaşamayı tercih etmiştir. Böylece O¸ diğer davranışlarında olduğu gib...

Yazar: Ahmet YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA EHL-İ BEYT'TEN BİR SAHABÎ: KUSEM B. ABBÂS

"Kusem¸ Rasûlullah (s.a.v.)'ın amcası Abbas'ın oğludur. Annesi; Hz. Hatice ve Hz. Abbâs'dan sonra Müslüman olan ilk kadın sahâbî Ümmü'l-Fazl Lübâbe bt. Hâris el- Hilâliyye...

Yazar: Ahmet YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBER (S.A.V)'İN DÜNYAYA BAKIŞI

"Hz. Peygamber (s.a.v)'in dünyaya bakışı¸ dünyanın içinde bulunarak ve bütün nimetlerinden faydalanarak dünyayı ve maddeyi aşmayı¸ ihtiyaç dışında her türlü lüks ve israftan uzak sade bir yaşayı...

Yazar: Ahmet YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
RASÛL-İ EKREM (S.A.V)'İN HAYATINDA FEDAKÂRLIK VE HİZMET

"Ahlâkî¸ insânî ve dinî bir erdem olan fedakârlık ve insanlara hizmet etme anlayışının en güzel şeklini¸ âlemlere rahmet olarak gönderilen ve bizler için tabi olunması gereken en gü...

Yazar: Ahmet YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
MEVLÂNÂ VE SÜNNET

"Mevlâna'dan alacağımız pek çok şey olsa gerektir. Belki de bu bize¸ modern zamanların şahsiyet buhranlarına karşı model ve bir reçete olacaktır. Peygambersiz bir İslâm düşünülemeyeceği...

Yazar: Ahmet YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
MUHTAÇ OLDUĞUMUZ ANLAYIŞ: İNSÂNİYETİMİZ

Yaşadığı dönemlerde meşhur olan insanların çoğu¸ zamanın geçmesiyle unutulurlar ve sanki dünyaya hiç gelmemiş gibi olurlar. Öldükten sonra arkalarında bir eser¸ bir anlayış ve bir fikir bı...

Yazar: Ahmet YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
HOCA AHMED YESEVÎ VE SÜNNET

“Hoca Ahmed Yesevî’nin hayatı incelendiğinde onun ilme¸ irfâna¸ ahlâka kısacası Hakk’a ve halka adamış biri olarak görülür. Onun düşünce sistemini şekillendiren pek çok u...

Yazar: Ahmet YILDIRIM

Uygulamadan devam edin