Aranan Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
Arınma Vesilesi Olarak Tevbe

Sözlükte "pişmanlık, nedâmet, geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak, vazgeçmek” anlamına gelen tevbe, İslâmî terminolojide “insanın bilerek veya bilmeyerek işlediği hatadan, kusurdan, günahlarından do...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
Selâmlaşmak Esenlik Ve Huzur Kaynağıdır

Sözlükler de selâm; emniyet, güven, kurtuluş, esenlik, barış, huzur anlamına geldiği gibi, insanların birbiriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık, dostluk, saygı ifade eden söz, işaret ve har...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
İmtihan-Belâ İlişkisi

İslâm’a göre dünya, kimin daha güzel iş yaptığının anlaşılacağı bir belâ/imtihan yeri olup ölüm ve hayat bunun için yaratılmıştır. İnsanlar, bu dünya hayatında çeşitli belâlarla ve sıkıntılarla imtiha...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
Enderun'da Eğitim Öğretim ve Okutulan Dersler

Enderun Mektebi’nde eğitim öğretim faaliyetleri bir bütün ve de uygulamalı olarak yapılırdı. Bugünkü Japon eğitim sisteminin “uygulama ağırlıklı” eğitim sistemini, yüzyıllar öncesinde Enderun Mektebi’...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
OSMANLI DEVLETİ’Nİ CİHAN DEVLETİ YAPAN KURUM: ENDERUN MEKTEBİ

Enderun, bir şeyin iç kısmı, iç yüzü, dâhili, harem dairesi gibi anlamlara gelmekte olup Enderun Mektebi ise Osmanlı Devleti’nde mülkî, idarî, diplomatik ve diğer önemli kadronun yetiştirildiği yerdir...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA HOŞGÖRÜ KAVRAMI

Sözlüklerde hoşgörü; insanların davranışlarını anlayışla karşılayıp hoş görmek, insanlar arası münasebetlerde orta yolu takip etmek, sert ve katı hükümlü olmamak, karşılıklı ilişkilerde kolaylık, kend...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
İSLÂMÎ LİTERATÜRDE FİTNE KAVRAMI

Fitne kavramı Arapça olup sözlükte; deneme, imtihan, sınama, maddî ve manevî sıkıntı, üzüntü, fikir ayrılığı, kargaşa, karışıklık, ayrılık, savaş, anlaşmazlık, çatışma, bela ve azap, küfür, günahkârlı...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
KARDEŞLİK DUYGUSU

Kardeş kelimesi sözlüklerde, aynı anne ve babadan doğan veya ortak değerlere ve vasıflara sahip kimseler olarak tanımlanmaktadır. Arapça’da ise kardeş kelimesi, “uhuvvet” kelimesiyle ifade edilir ki a...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
KOMŞULUK

"Hz. Âişe (r.anhâ) de komşuluğun her taraftan kırk evlik mesafe olduğunu ve bunlar arasında komşuluk hukukunun olacağını söylemiştir."Sözlüklerde komşu¸ aynı konutta¸ mahallede&...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
İSLÂM VE YETİMLER

"İslâm'da yetimlerle ilgili olarak; onlara iyilik yapmak¸ ikramda bulunmak¸ kollayıp gözetmek¸ âdil davranmak¸ yedirip içirmek¸ infakta bulunmak¸ horlayıp ...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
NİÇİN İNŞÂALLAH DEMELİYİZ?

İki Cihanın Efendisi Peygamberimiz (s.a.v.)¸ Mekkeli müşriklerin bu sorularına "İnşâallah/Allah dilerse yarın cevap veririm" demediği için Yüce Rabbimiz tarafından ikaz edilmiş ve ken...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
CÖMERTLİK TİMSALİ OLARAK HZ. PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)

"İslâm¸ insanların bencil tutkularından¸ aşırı mal sevgisi ve hırstan korunabilmesi için cömertliği ahlâkî bir fazilet olarak kabul etmiştir. Bizim için her hususta en güzel örnek ...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
Peygamberimiz'in (s.a.v) Bir Sünneti Hediyeleşmek

Sözlüklerde hediye¸ insanlar arasında sevgi¸ saygı ve yakınlığa vesile olan ve birine karşılıksız verilen eşya¸ armağan olarak tanımlanmaktadır. İslâmî literatürde ise hediye¸ insanlar arasında sevgi ...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
MANEVÎ BİR HASTALIK OLARAK GIYBET

"İslâm'da insan haklarından olan kişilik dokunulmazlığına çok önem verilmiştir. Buna göre bir kimsenin gıyabında¸ gerek onun şahsıyla ilgili maddî manevî kusurlarının gerekse ebeveyni&c...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
GIYBETİN CAİZ OLDUĞU HÂLLER

"Gıybet¸ büyük günahlardan olduğu için¸ bu günahı işleyen kişi¸ hemen pişman olup tevbe etmesi ve bir daha tekrarlamamaya karar alması¸ kalbiyle birlikte diliyle de Allah'tan mağfiret dilemesi gerekir...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
İSLÂMÎ TERMİNOLOJİDE TEVEKKÜL KAVRAMINA BİR YAKLAŞIM

"Tasavvufî terminolojide tevekkül¸ kulun¸ Allah'ın iradesine mutlak surette teslim olması¸ Allah'ı kendine vekil kılması ve bu vekile tam olarak itimat etmesi¸ gü...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERİMİZ VE GENÇLER

"Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de mübarek hayatı boyunca gençliğe her alanda gereken önemi fazlasıyla vermiş¸ İslâm'ı tebliğ ederken toplumun yeniliklere açık¸ idealist ve enerj...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
KANAAT EN BÜYÜK HAZİNEDİR

"Kanat/kanaatkârlık İslâmî ve ahlakî bir erdem olup¸ yüce dinimiz İslâm kanaati ve kanaatkârlığı övmüş; hırs¸ tamah ve açgözlülüğü ise yasaklamıştır. Bizlere düşen görev çalışıp helal...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
KUR'AN'IN ÖZETİ: FÂTİHA

"Yüce Allah bu kısa ve çok özlü sûrede¸ adeta Kur'an'ın bir özetini yapmıştır. Bir anlamda Fâtiha sûresi¸ ilâhî kitabın bütün amaçlarını; getirdiği mâna¸ bilgi ve hüküml...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
İSLÂM'DA SADAKA

"Bir kişinin kör¸ sağır ve dilsiz birisine yardım etmesi¸ birisine güler yüz göstermesi¸ güzel ve yumuşak söz söylemesi¸ selâm vermesi¸ verilen selâmı alması¸ ...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
KUR'AN'DA TAKVÂ

"Takvâ; Allah'a karşı duyulan derin bir saygıyı ve bu saygının gereği olarak Allah'ın rızasını ve sevgisini kaybetme endişesin...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
BAYRAK SEVGİSİ

"Bayrağımız millî birlik ve bütünlüğümüzün sembolü olduğu gibi¸ aidiyet duygusunu da yani bir devlete¸ millete ait olma duygusunu da bayrağımız sayesinde yaşarız. Bizlere düşen&cedi...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
İNTİHAR EN BÜYÜK CİNAYETTİR

İntihar¸ kişinin kendi kendini öldürmesi¸ kendi hayatına son vermesi olarak tanımlanabilir.[1] İslâm'da temel amaçların başında gelen nefsin/canın korunması (diğerleri dinin¸...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
ADALET PEYGAMBERİ (S.A.V.)

Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ adalet konusunda aracı olmak isteyenleri çok yakını da olsa sert bir şekilde reddetmiş¸ suçluya layık olduğu cezasını vermekte en ufak bir tereddüt göstermemiştir. ...

Yazar: Mehmet DERE

Makale Kapak Resmi
İSLÂM TERMİNOLOJİSİNDE ŞEHİD

Şehidler; ahirette peygamberler ve sıddıklarla beraber olacaklardır.[6]Şehidler¸ Allah katında yaşamakta ve O'nun nimetleriyle rızıklanmaktadırlar. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle a...

Yazar: Mehmet DERE

Uygulamadan devam edin