Aranan Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLDEN ÇIKTI ÂLEM

"Dünya nimetlerinden yüz çevirme ve Allah'dan gayrı hiçbir şeye nazar etmeme meselesi anlatılmaktadır. Hulûsi Efendi göz¸ âlem ve gayr ilişkisini Kur'an-ı Kerim'de kıssaların...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
NİDEYDİM ÂLEMİ

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri¸ tasavvufî düşüncesiyle hep gönüllere hitap etmiştir. Sâliklere yol gösteren mürşid kimliğiyle şiiri insanları doğruyola götürmekte bir araç olarak kulla...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL AYİNESİ

Aşığın gönlü hep yaralıdır. Bu kıyafetinden yaralı sinesi de zaten rahatlıkla görülebilmektedir. Âşığın gönlündeki yaralar iki şekildedir¸ şerha şeklinde ‘elif' ve göz göz olmuş ‘he'....

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
EHL-İ AŞKIN YOL HARİTASI

"Tasavvuf edebiyatında; harâbât tekkeyi¸ şarab irfan ve Allah aşkını¸ sâkî ise mürşidi temsil etmektedir. Beyite bu penceren bakınca anlam bir öncekinden tamamen farklı bir noktaya ge...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
GÖÇMEDEN ÖNCE GÖÇEGEL

"Tasavvufî anlayışta dünyanın terk edilmesi esastır. Bu anlayış kendini farklı ifade şekilleriyle dile getirmiştir. Hulûsi Efendi¸ "Mûtû kable en-temûtû"¸ yani "Ölmeden önce ölünüz." hadis-i şerifi...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
GÖNÜLE İLÂHİ TECELLİ

Redif¸ Divan şiirinin önemli bir tarafını oluşturarak¸ gazelin bütününde ses ve âhenk bakımından birlik oluşturduğu gibi¸ şiirin anlamına da önemli oranda katkı sağlamaktadır. Redifi...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
DERGÂH-I HAKK'A KUL OLMAK

"Gazelin son beyti adeta bir ahitnâme niteliğindedir. Hulûsi Efendi (k.s.) tüm samimiyetiyle iki cihanda yalnızca gerçek Sevgili'yi arzu ettiğini ifade etmiştir. Ve kapısında kul¸ kö...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
AŞKI YÂRDAN ÖĞRENDİK

Bu ayki yazımızda¸ Es-Seyyid Hulûsi Efendi (k.s.)'nin hem şekil hem de anlam bakımından dikkat çeken ‘öğrendik' redifli gazelini inceleyeceğiz. Yazımıza konu olan gazelde kullanılan ifade tarz...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
ÂTEŞ-İ SÛZÂN

KURBÜ'S-SULTAN ÂTEŞ-İ SÛZÂN Aşk yolunda dervişin gâyesi Hakk'a ulaşmak ve aradaki ikiliği kaldırmaktır. Aşk bir kurbiyyettir¸ ancak bedeli pek ağır… Varlıktan geçmek ve bir olan Zât'...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
HASRET VE AYRILIK ACISI

“Âşık asıl vatanından ayrı gurbete düştüğü günden beri sevgiliye kavuşamamanın ızdırabını çekmektedir. Ancak bu mümkün değildir. Bir önceki beyitte ifade edildiği gibi âşıkların kaderine ‘...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
LEYL BİR ÖZGE ‘CAN'DIR

Âşıklık nefes alıp verecek bir vakitte bile sevgilinin hayâlinden düşüncesinden uzak olmamayı gerektirir. Âşık artık kendini bütün dünyâlıklardan sıyırmak ve tecrid etmek zorundadır. Çünkü aşk çölünü ...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Makale Kapak Resmi
KALDIR BENLİĞİ ARADAN!

"Sâlik ile Allah arasındaki en büyük engel¸ sâlikteki benlik düşüncesidir. Zira benlik/senlik¸ ikilik anlamına gelmektedir. Bu sebeple Hallâc-ı Mansûr‘un¸ "Benliğinle benliğimi aradan kaldır." ...

Yazar: Hüseyin ALPSOY

Uygulamadan devam edin