Aranan Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
EVLİLİĞİN ÖNEMİ VE PRENSİPLERİ

Evlilik insan hayatında vazgeçilmesi mümkün olmayan faydalı ve fıtrî bir olaydır.Evlilik insan hayatında vazgeçilmesi mümkün olmayan faydalı ve fıtrî bir olaydır. Fıtrat şom ağızların dediği gibi kör...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
ÖĞRETMEN MUM GİBİ ERİSE BİLE TOPLUMU AYDINLATIR

"Öğretmenliği bir memuriyet ve sıradan vazife olarak görenler daima yanılmış ve geri almışlardır. Zira öğretmen maddî ve manevî olarak kalkınmayı şiar edinen bir devlet ve toplumu Allah'ın iz...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
PEYGAMBERİMİZİ LÂYIKI İLE TANIMAK

"Haçlılar ve Yahudilerin bilgi ve iradeyi kendi hegemonyaları altına alma kaprislerine rağmen¸ Efendimizde bilgili ve özgür irade esastır. Bu özgürlüğün çerçevesi bellidir ve hayalî değildi...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
MERHAMET

"Başta ulema olmak üzere bütün Müslümanlar sadece kendi çocukları için değil; akrabaları¸ çevreleri¸ millileti ve tüm insanlık için bıkmak bilmeyen merhamet fedaileri olabilirlerse ...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
ÇALIŞMAK BEREKETLİ HAYATIN CEVHERİDİR

"Helâlinden kazanmayı gaye edinen¸ her yönden kârlı bir hayat sürecektir. Her şeyden evvel kazancında hayır ve bereket eksik olmayacağı gibi kendi bedenî ve ruhî hayatı da ahenk ve huzur iç...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
İSLÂMÎ TEFEKKÜR

"İnsan¸ Kur'an ayetlerinin mealini kavrayıp düşündüğü ve etrafındaki nizamı incelemeye başladığı zaman bütün üzüntülerden tereyağından kıl çeker gibi çekilip kurtuluyor. Zira bu sıkıntı...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
OSMANLIDA AİLE VE DAYANIŞMA RUHU

Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin bütün şer güç ve badirelere rağmen altı yüzyıl ayakta kalıp bütün dünyaya ilim ve muhabbeti yaymasında şüphesiz ki en müessir rolü sağlam aile yapısı oynamıştır. Hatt...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN HAYIR HİZMETLERİNE KISA BİR BAKIŞ

Sultan II. Abdülhamid tarihimizde kendisinden en fazla bahsettiren ve hakkında yoğun eserler kaleme alınan hükümdarlar arasında yer alır. Ne yazık ki yaşıyorken değeri layığı ile bilinmediği gibi vefa...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
EN GÜZEL TİCARİ ÖLÇÜ İSLAM'DIR

Bu kısacık fani hayatta hemen hepimiz mutlu ve huzurlu olmak isteriz.Bunu herkeş hatta bütün canlılar için istemesi ve bu yolda elinden gelen gayreti göstermesi müslümanın en güzide özellikleri arasın...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
HASAT MEVSİMİNDE VERİMLİ VE BOL MAHSÜL

"Oğul beni kır ama sakın Şeyh Edebali'yi kırma. Zira ben senin babanım¸ yeri gelir affederim ama şeyhini kırarsan yer gök titrer.""Oğul beni kır ama sakın Şeyh Edebali'yi kırma. Zira be...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
AĞLA ENDÜLÜS

"Bize ağla Endülüsüm bize ağla. Kurtuba şehrinin en işlek merkezinde ve Vadi'l Kebir Nehri kenarında I. Abdurrahman döneminde 786 yılında inşasına başlanıp bir yıl içinde tamamlandığı halde...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
FAHR-İ KAİNAT EFENDİMİZİN İNSANLARA YAKLAŞIM METODU

İnsanların gün geçtikçe sekülerizmin pençesine biraz daha düşerek başkalaştığı¸ cehalet ve dünya sarhoşluğuna kapıldığı ve kuru kalabalıklara rağmen yalnızlığı yaşadığı çağımızda Müslümanı çok önemli ...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
SOSYAL YARDIMLAŞMA EN HAYIRLI SİGORTADIR

“Sadaka vermekte acele ediniz. Nefsim yedi kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki¸ öyle bir zaman gelecek ki¸ sadakacı kapı kapı dolaştığı halde sadaka verecek bir kimse bulamayacaktır.&#...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
DİVAN EDEBİYATI CEDDİMİZLE ARAMIZDA KUVVETLİ BİR KÖPRÜDÜR

Takriben sekiz asır evvel Anadolu’da ve Selçuklu sarayında başlayan Divan Edebiyatı asırlar boyu çevreyi¸ hayatı ve insanları birbirine sevdiren ve yaklaştıran birbirinden güzel örnekler vermişt...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
AİLE İLETİŞİMİ DEPREM Mİ GEÇİRİYOR…

Aile¸ bir milleti ayakta tutan çekirdek hükmündedir. Onun sağlam ve insicamlı oluşu¸ hertürlü sarsıntıya dimdik karşı koyan hali bu kısacık fâni âlemde insana hayatının en âsude ve güzel geçmesini sağ...

Yazar: Aydın TALAY

Makale Kapak Resmi
OSMANLIYI YÜCELTEN RESULULLAH SEVGİSİDİR

Gönüller sultanı Fahr-i Kainat Efendimiz (s.a.v.) üstlendiği misyonu¸ vahiyle yoğrulan üstün ahlak ve davranışları ve ortaya koyduğu mükemmel aksiyonu itibariyle bütün beşeriyet için en güzel örnek (Ü...

Yazar: Aydın TALAY

Uygulamadan devam edin