Aranan Yazar: Gökhan ÖZBEK

Makale Kapak Resmi
ELEST BEZMİNDE VERİLEN MÎSAKA SÂDIK KALMAK: Cüneyd-i Bağdâdî Gözünden Bir Bakış

Lügatte “sağlam ve muhkem olmak” anlamına gelen “ve-sâ-ka” ya da “güvenmek, itimat etmek” manasındaki “si-ka/vüsûk” kökünden türemiş bir isim olan mîsâk kelimesi “antlaşma ya da kuvvetli ahid” anlamla...

Yazar: Gökhan ÖZBEK

Makale Kapak Resmi
CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ’DE (k.s.) TEVBE ve TEVHİD MÜNASEBETİ

Tevbe sözlükte “dönmek, pişmanlık, vazgeçme günahı itiraf, günahı terk edip Allah’a yönelmek, isyandan itaate, günahtan sevâba, bâtıldan Hakk’a rücû etmek, günahından ötürü Allah’tan af dileyerek vazg...

Yazar: Gökhan ÖZBEK

Makale Kapak Resmi
ŞERİAT-TARİKAT ya da SEKR-SAHV KAVŞAĞINDA CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ (K.S)

Sahv sözlükte, “Kendine gelme, ayıklık, duyma hissine tekrar dönme, uyanıklık, uyanma, bulutsuz ve huşyârî gün” gibi anlamlara gelmektedir.[1] Istılah anlamı olarak “sekr sebebiyle idrak ve şuur hâlin...

Yazar: Gökhan ÖZBEK

Uygulamadan devam edin