Aranan Yazar: Hakan KOÇAK

Makale Kapak Resmi
İSTİKBAL KÖKLERDEDİR!

Ecdâd-ı izâmımız ervâhına selâm olsun! Onlar bize insan olmanın yolunu ne de güzel göstermişlerdi. Kılavuzluğunu ettikleri yolda belki bolca hüzün, epeyce gam, bir miktar da hicran vardı. Ama bu yolun...

Yazar: Hakan KOÇAK

Makale Kapak Resmi
“BANA SENİ GEREK SENİ”

“Ey feyz-resân-ı Arab ü Türk ü Acem Kıldın Arab’ı efsah-ı ehl-i âlem Etdin fusahâ-yı Acem’î İsî-dem Men Türk-zeban’dan iltifat eyleme kem” Fuzûlî (Ey Arap, Acem ve Türk milletlerine feyiz veren...

Yazar: Hakan KOÇAK

Uygulamadan devam edin