Aranan Yazar: Ruzwan MOHAMMED

Makale Kapak Resmi
ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ ADLI ESERİNDE SUFİLİK KAVRAMI

"Osman Hulûsi Efendi (k.s.)¸ 1990 senesinde vefat ettiğinde Osmanlı sonrası Türkiye'sinin en büyük rehberlerinden biri olarak tanınıyordu. 400'den fazla kaside¸ rubailer¸ beyitlerden oluşan; hakîkî Se...

Yazar: Ruzwan MOHAMMED

Uygulamadan devam edin