Aranan Yazar: Muhammed HALICI

Makale Kapak Resmi
CÖMERTLİK TİMSALİ BİR SAHABİ ABDURRAHMAN BİN AVF (R.A)

İslamî ahlakın güzellikleri içerisinde yer alan cömertlik¸ genel olarak insanın kendi hakkını gönül rızası ile başkasına devretmesidir. Kendisinin herhangi bir hakkını affetmek¸ kendi malını başkasına...

Yazar: Muhammed HALICI

Makale Kapak Resmi
ZÜHD VE TAKVA SAHİBİ BİR SAHABİ: EBU ZERR EL-GIFARÎ

Ebu Zerr (r.a.) Mekke'nin ticaret yolu üzerinde Gıfar denilen bir kabileye mensuptur. Bunlar genellikle cahiliye devrinde yol kesmek¸ kervanları soymak ve eşkıyalık yapmakla tanınırlardı.Ebu Zerr ...

Yazar: Muhammed HALICI

Makale Kapak Resmi
ÜMMETİN EMÎNİ OLAN SAHABE: EBÛ UBEYDE BİN CERRAH (R.A)

“Ebû Ubeyde¸ kahramanlığıyla tanındığı kadar¸ "Emîn'ül-Ümme (ümmetin emini)" lâkabıyla meşhur olmuştur. Rasûlullah onun için: ''Her ümmetin bir emini vardır¸ bu ümm...

Yazar: Muhammed HALICI

Makale Kapak Resmi
YÜRÜYEN ŞEHİD TALHA B. UBEYDULLAH (R.A)

Aşerei Mübeşşere "Çârı yârı dahi Zübeyir ve Talha¸ Abdurrahman¸ Sad¸ Said¸ Ubeyde" ...........................Es-Seyyid Osman Hulûsi EfendiAşerei Mübeşşere "Çârı yârı dahi Zübeyir ve Talha¸ ...

Yazar: Muhammed HALICI

Makale Kapak Resmi
FEDAKÂRLIK ÂBİDESİ: SUHEYB-Î RÛMÎ

“Allah müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır...” (Tevbe-111)İnsanları gerçek anlamda iyiliğe ulaştıracak olan en temel ahlakî özelliklerden biri...

Yazar: Muhammed HALICI

Makale Kapak Resmi
KALEMİ KILICINDAN KESKİN SAHABE ABDULLAH BİN RAVAHA (R.A)

“Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki¸ onun sözleri¸ Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha tesirlidir.“Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki¸ onun s...

Yazar: Muhammed HALICI

Uygulamadan devam edin