Aranan Yazar: İbrahim BALCIOĞLU

Makale Kapak Resmi
GE­LE­CE­ĞİN Aİ­LE­Sİ

İş­çi ai­le­le­rin­de özel­lik­le ikin­ci ku­şak­ta¸ ya­şam alış­kan­lık­la­rı ve ge­le­cek bek­len­ti­si çağ­daş du­rum ser­gi­le­mek­te­dir. Yük­sel­mek¸ ka­ri­yer sa­hi­bi ol­mak¸...

Yazar: İbrahim BALCIOĞLU

Makale Kapak Resmi
REKABETTEN ŞİDDETE SPOR

"Doğal olarak spordaki şiddet olayları toplumu tedirgin ediyor¸ aileleri endişeli kılıyor. Toplum medyadan etkileniyor¸ sert ve kin kusan yazılar ve demeçler kavgayı ateşliyor. Aslına...

Yazar: İbrahim BALCIOĞLU

Makale Kapak Resmi
İN­TER­NET KUL­LA­NI­MI VE GE­Tİ­RİP GÖ­TÜR­DÜK­LE­Rİ

"Özellikle internet kullanımı iç ve dış dünyamızı kuşatmıştır. Gençlerin daha çok kullanıp izlediği internet ağı¸ problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu problemlerin başında bedensel...

Yazar: İbrahim BALCIOĞLU

Makale Kapak Resmi
AS­RIN PROB­LE­Mİ: OBE­Zİ­TE, GENÇ­LİK

"Obez ergenler ve çocukların kendi bedenlerine yönelik olumsuz duyguları yoğundur. Çevresindeki kişilerin kendilerini küçük gördüklerini¸ alay ettiklerini sanmaktadırlar. Sonuçta benlik ...

Yazar: İbrahim BALCIOĞLU

Makale Kapak Resmi
EĞİTİM, ZİHİN VE GENÇLİK

"Eğitim; bir ailenin¸ bir toplumun¸ bir ulusun geleceğini şekillendirir. Başka milletlerin kölesi olmamak için eğitime ihtiyaç vardır. Eğitim sayesinde çağı yakalarız¸ refah ...

Yazar: İbrahim BALCIOĞLU

Makale Kapak Resmi
EMPATİ

Empati; iletişimi kolaylaştıran¸ güçlendiren ve iletişimin etkili olmasını sağlayan bir öge olarak¸ kişiler arası ilişkilerde önemli bir kavram durumundadır. İletişim her yerde vardır ve s...

Yazar: İbrahim BALCIOĞLU

Makale Kapak Resmi
ÖFKE KONTROLÜ

Doğal yaşama çabalarının temelinde ihtiyaç¸ içgüdü ve dürtü kavramlarıyla anlatılan birtakım olaylar yatmaktadır. İhtiyaç: Dış uyaran olmaksızın¸ içten gelen belli bir eylemde bulunmak ...

Yazar: İbrahim BALCIOĞLU

Uygulamadan devam edin