Aranan Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
NASREDDİN HOCA'NIN TASAVVUFÎ YÖNÜ

Tasavvuf Devri olarak da nitelenen XIII. Yüzyıl¸ Anadolu’da büyük karışıklıkların yaşandığı bir asırdır. 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’nda Moğol ordusu karşısında bozguna uğram...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
ADI AŞK

“Aşk akılla anlaşılmaz¸ bu nedenle aşk nidası aklı yağmaya verdiği gibi aşkın sevdası da varlığı fenâ makamına ulaştırır.”“Aşk akılla anlaşılmaz¸ bu nedenle aşk nidası aklı yağmaya v...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
İHRAMCIZÂDE'NİN BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ

Sünnet-i seniyyeye son derece bağlı bir maneviyat önderi olan İsmail Hakkı Toprak Efendi (1880-1968)¸ "İnsanların hayırlısı¸ insanlara faydalı olandır."Sünnet-i seniyyeye son derece bağlı bir maneviya...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
EDEBİYAT¸ ŞİİR VE KUR'ÂN-I KERİM

“Kur’ân-ı Kerim’in şiirle tercüme edilmesi¸ yapılması gereken önemli çalışmalardandır. Bunu yapacak kişi¸ Arap ve Türk Edebiyatını iyi bilen ve şairlik yönü bulunan bir kimse olmalıd...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
EDEBİYATIMIZDA MEVLİD VE BAZI MEVLİDLERİN YAZILIŞ SEBEPLERİ

Edebiyatımızda Mevlid Mevlid; doğma¸ doğum yeri¸ doğum zamanı¸ anlamlarına gelen bir kelimedir.Edebiyatımızda Mevlid Mevlid; doğma¸ doğum yeri¸ doğum zamanı¸ anlamlarına gelen bir kelimedir. Edebi...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
ATTAR'IN PENDNÂMESİ'NİN TÜRK HALK İNANIŞLARINA ETKİSİ

İslâm’ı kabul etmelerinden sonra içine girdikleri İslâm uygarlığı¸ Türklerin toplum yapısını da et- kilemiş; Arapça bilim¸ Farsça sanat ve kültür dili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türkler¸ ...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
GÖNÜL

Dilimizde kalp ve yürek kelimeleriyle ifade edilen gönül¸ kültür ve edebiyatımızda olduğu kadar dinî düşüncemizde de önemli bir yere sahiptir.Dilimizde kalp ve yürek kelimeleriyle ifade edilen gönül¸ ...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBER'İN YAZIYLA TASVİRİ: HİLYELER

Hilye: “Süş ziynet¸ cevher¸ güzel sıfatlar¸ güzel yüz¸ güzellikler manzumesi” gibi anlamlara gelen Arapça bir kelimedir. Edebiyatımızda ise: “Hz. Peygamber’in güzel vasıflarını...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
REGÂİBİYYE VE ÜSKÜDARLI SÂFÎ'NİN BİR REGÂİBİYYESİ

"Hz. Peygamber � edebiyat - şiir" kelimelerini yan yana getirdiğimizde ilk akla gelecek şey na'tlardır. "Hz. Peygamber - edebiyat - şiir" kelimelerini yan yana getirdiğimizde ilk akla gel...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
OSMAN HULÛSİ EFENDİ: DİVAN'IN DAN BİRKAÇ NOT

“Hulûsi Efendi’nin çokça üzerinde durduğu konulardan birisi de gönüldür. Dünyada Allah’ın evi nasıl ki Kâbe ise¸ küçük bir dünya olarak kabul edilen insandaki Allah’ın evi de g...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE EDEBİYAT

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri X-XII. Yüzyılda olmuştur. Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapıları Müslüman Türklere tamamen açılmıştır. Anadolu'nun Türkleşmesi de bu döneme rastlar. Anadolu...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
KAVGADAN SEVGİYE

Âlemin özü ve kâinatın gözbebeği olan insanın gördüğü her eşyaya bir nazarla bakabilmesi için kendini tanıyarak¸ sevgiyi önceleyip¸ kendisiyle barışık olması gerekir. Çünkü sevgi biraz da ...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
KAVGADAN SEVGİYE

"Âlemin özü ve kâinatın gözbebeği olan insanın gördüğü her eşyaya bir nazarla bakabilmesi için kendini tanıyarak¸ sevgiyi önceleyip¸ kendisiyle barışık olması gerekir. Çünkü sevgi bir...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
KUR’ÂN-I KERİM’DEKİ VAKF İŞARETLERİ SECAVEND

“Vakf; mânâyı tamamlamak için kurrâ’nın tesbit ettiği yerlerde durmak; mânânın bozulmayacağı belirli yerlerden başlamak sûretiyle kırâatde edâ keyfiyetinin bilinmesini sağlayan yüce bir il...

Yazar: Alim YILDIZ

Makale Kapak Resmi
Yazı 11

Yazar: Alim YILDIZ

Uygulamadan devam edin