Aranan Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
YAVUZ SULTAN SELİM’İN İLME VE ÂLİMLERE SAYGISI

Sultan Selim Han, ilim öğrenmeye çok meraklı idi. Geceleri üç veya dört saatten fazla uyumaz, vaktini ilim öğrenmekle geçirirdi. Bu hâl müsait zamanlarda da devam ederdi. Hususi meclislerinde ilmî ve ...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
SOMUNCU BABA HAZRETLERİ

Ssekiz asır boyunca Anadolu yeni yeni İslâmlaşmasını tamamlamaktadır. Bunun içinde Bizans’a komşu olan uçlardaki köy ve kasabalardaki hayat çok önemlidir. Uçlar yalnızca göçebe ve yarım göçebe Türkmen...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
HAFSA SULTAN

*Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL Yavuz Sultan Selim’in hanımı ve Kanunî Sultan Süleyman’ın validesidir. Belgelerde babasının adı Abdülmuin, Abdülhay ve Abdurrahman şeklinde geçmektedir. Bu durum onun saray...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
YAVUZ SULTAN SELİM HÂN’IN ŞAHSİYETİ

Dokuzuncu Osmanlı padişahı olan Yavuz Sultan Selim’in babası Sultan II. Bayezid Han, annesi Dulkadıroğlu Alaüddevle’nin kızı Aişe Hatun’dur. (Gülbahar Hatun olduğu da ifade edilmektedir.) 10 Ekim 1470...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
TASAVVUF BÜYÜKLERİ VE DEVLET BAŞKANLARI

"Geçmişte halifelerimiz¸ padişahlarımız¸ devlet adamlarımız başa geçince¸ din âlimlerini¸ tasavvuf büyüklerini hep yanlarında görmek istemişler¸ onların nasihatlerini dinlemişler¸ onlar sayesinde ha...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
MAHPEYKER KÖSEM VALİDE SULTAN

"Mahpeyker Kösem Valide Sultan¸ hüsn-i cemali¸ aklı ve zekâsı¸ hayrat ve hasenatıyla meşhur ve saliha bir valide sultandı. Edindiği servetlerin tamamını İstanbul'da ve taşra...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
YILDIRIM BAYEZİD HAN'IN HAYATINDA İKİ HATUN

Gülçiçek Hatun¸ sağlığında Bursa'da mescit¸ medrese¸ imaret ve türbeden müteşekkil güzel bir külliye inşa ettirdi. Külliyenin mütevelliliğine oğlu Yahşi Bey'i getirdi. Bu seb...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN HÂN

"Kanûnî Sultan Süleyman ömrünü saray eğlencesinden uzak¸ ilim¸ gazâ ve memleketlerini imar faaliyetleri içinde geçirdi. Kırk altı yıllık uzun saltanat döneminde¸ sarayı dünyanın...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
Hüma Hatun

Hümâ Hatun, II. Murad Han'ın hanımı ve Fatih Sultan Mehmed'in validesidir. Fatih Sultan Mehmed'in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri İs...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ'NİN (K.S.) "İLİM VE İRFAN DÜNYASI"

"Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi¸ gerek yaşantısı gerekse faaliyetleri ile örnek bir insan-ı kâmil olmakla kalmamış¸ yazmış olduğu eserlerle de¸ ilmî ve edebî yönden şahsiyetini o...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
FETİH 1453 FİLMİ VE HANGİ FATİH?

İstanbul'un fethi denildiğinde akla iki şahsiyet birden gelir. Bunlarda birincisi yedinci Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed diğeri ise hocası Akşemseddin'dir. Bunlardan birincisi şehrin mad...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Makale Kapak Resmi
ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S) VE İNSAN

Bir İslâm büyüğüne¸ mutasavvıf şairine¸ insanı böyle açıklatan¸ onu kâinatın süzülmüş özü¸ varlık ve oluşların gözbebeği olarak tarif ettiren İslâm'ın bizatihi kendisidir. Kur'an-ı Kerim ve h...

Yazar: Ahmet ŞİMŞİRGİL

Uygulamadan devam edin