1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 258.Sayı

Makale Kapak Resmi
Ramazan-ı Şerif’in Manevî Gölgesinde

Yüce Rabb’imizin bizlere manevî imkânlar sunduğu, iyiliklerin katlandığı ve günahların bağışlandığı faziletli Ramazan ayına kavuştuk elhamdülillah. Bu mübarek mevsimi, bizleri Allah'a yaklaştıracak ve...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Makale Kapak Resmi
Divân-ı Hulûsi: Gizli pâzâr içre

1. Gizli pâzâr içre bu pâzâr-ı aşkı kurdu yârGirdiler pâzârına her âşinâ bîgâne-vâr2. Cân verip ümmîd-i vasl ile rızâya düşdülerEylediler her ne varsa yâr yolunda târumâr3. Zühdünü zünnârını tâatını e...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
İffetli Olmayı İsteyen Kızlar

Yüce Allah, insanın dünya hayatını erkek ve kadınla başlatmıştır. İlk aile, ilk insan ve eşi ile birlikte kurulmuştur. O örnek çiftten sonra da Allah’ın izni ve emriyle aile yuvaları kurulmaya devam e...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
Şehr-i Ramazan Şiiri

Bâdesi sabırdır, içer Ramazan,Hüsran otlarını biçer Ramazan,Nasıl birden arifeye varırız,Bir çırpıda gelir, geçer Ramazan...Susuzluğun yâdısın sen Ramazan,Terbiyenin adısın sen Ramazan,Sahur-iftar her...

Şair: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ile Ramazan Ayı Üzerine Röportaj

Hocam Ramazân-ı Şerif Müslümanlara nasıl bir mânevî mevsim/iklim sunmaktadır?Ramazan ayı; orucun, namazın, itikâfın, zekâtın, zikrin, virdin ve her türlü ibâdetin kendisinde toplandığı mânevî bir arı...

Yazar: Şerif Hamideddin TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
İlk ve Son İnen Âyetler

Kur’ân-ı Kerim’den ilk inen âyetler Alak sûresinin ilk beş âyetidir. Yüce Allah, bu âyetlerde şöyle buyurmaktadır: “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabb’...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Lütfunla Biter

Gönül giderse gül’ün izinde,Yollar açılır gül denizinde.Elbette olur “kalp krizinde”İsmi şerifin cana şifalar,Lütfunla biter cevr ü cefalar.Dilde cemalin hasreti tüter,Kulun feryadı cihanı tutar.Bir d...

Şair: Bestami YAZGAN

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’dan Ramazan Hikâyeleri Ve Latif Portreler

Mübarek Ramazan-ı Şerif’te tüm Osmanlı cemiyet hayatında olduğu gibi Osmanlı Sarayı ve Harem-i Hümayunu’nda da yoğun bir uhrevî iklim hüküm sürer, tüm satıh ve mekânlar adeta ibadethaneye dönüşürdü. B...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Ben Senden Geçemem

Ahdettim çıkarken, bu yola baştaBen senden geçemem, sen benden geçmeVarsın gam kervanı, üstüme gelsinDağ gibi dumanlı, hasreti seçmeBen senden geçemem, sen benden geçmeSevdanın harıyla, yollar aldım b...

Şair: Celalettin KURT

Makale Kapak Resmi
Devlet Adamlarının Kaleminden Hulûsi Efendi

Devlet; kurumlardan, kurallardan ve bunları sevk ve idare edecek insanlardan oluşan sistemler veya siyasi yapılardır.  Onun için devlette yöneticilik vasfını yürütecek insanların tavır, tarz ve p...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
Âşıkların Orucu

Yûnus mektebine mensup olan Anadolu insanının irfânında olmanın ve ermenin en önemli yolu riyâzettir. Riyâzet eğitiminin temeli ise oruç ibâdetidir. Orucu Hakk’ın buyruğu olarak gören ve oruç tutmanın...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
Hayat Metadan mı İbaret?

Hayatın her döneminde bir yaşam savaşı içinde olan insanlık, varoluş sebebini araştırmayı bir yana bırakarak tamamen dünyevî duygular, dertler ve telaş içinde zamanının büyük kısmını kaybeder oldu. Za...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
Yûnus: Hak Tecellisin Senin Yüzünde Gördü!’

Halk şiirimizin ana temalarından birisi temelinde ‘kadın’ motifi olan ‘sevgili’dir. Yazılan şiirlerin çoğunda bu ilgi, hatta teslimiyet duygusu çok cömert bir şekilde dile getirilir. Kimisinde Kerem i...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Makale Kapak Resmi
Ramazan Şiiri

Üç ayların üçüncüsüMübarek Ramazan’dır buOn bir ayın bir incisiMübarek Ramazan’dır buRecep, Şâban ve RamazanPırıl pırıl olur insanHak’tan bize büyük ihsanMübarek Ramazan’dır buKaçmamalı bu fırsatlarBo...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Ömer Bin Abdülaziz: Darende-Malatya Ve Tarihe Vefa

Ömer bin Abdülaziz Dönemi’nde Darende ve MalatyaYusuf bin Tağrıberdi, 100/718’de Darendelilerin Ömer bin Abdülaziz tarafından Malatya’ya nakillerini anlatırken “Bu yıl içinde Ömer bin Abdülaziz Darend...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Şehr-i Ramazan

Onbir ayın sultanıGeldi Şehr-i RamazanŞeytanların butlanıGeldi Şehr-i RamazanGariplerin göz nuruÇocukların gururuMüminlerin süruruOldu Şehr-i Ramazan,İftardaki dualarAçar gökte semalarMücrimlere deval...

Şair: Hulusi TATAR

Makale Kapak Resmi
Kitâbü’ş-Şifâ Adlı Eser

Kadı İyâz’ın (ö.544/1149) Kitâbü’ş-Şifâ bi Ta’rîf-i Hukûki’l-Mustafâ adlı eseri, Osmanlı Dönemi’nde bereket talebi ve musibetlerin def’i için yüzyıllardır okuna gelen ve “Şifâhânlık” geleneğinin oluşm...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
Ey Ramazan!

Gamlı gönüllere sürurSefa geldin ey RamazanMüminlere verdin gururSefa geldin ey RamazanFirkat yükünü yükledikGünleri güne ekledikTam onbir ay bekledikSafa geldin ey RamazanÇok geldi verdiğin araKavuşm...

Şair: Ramazan PAMUK

Makale Kapak Resmi
Kırk Hadis: Allah’ın İkramları

Hadis“Hz. Allah şöyle buyurmuştur: ‘Sâlih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinden geçirmediği nimetler hazırladım.” [1]Somuncu Baba Diyor ki:“Bedeninin...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Ferdiyet Sırrını Bulan Tevhid Yolunu Açan Hz. Muhammed

Celvetiyye Tarikatı’nın kurucusu olan mutasavvıf şair Aziz Mahmud Hüdâyî (k.s.), 1541 yılında bugün Ankara’nın ilçesi olan Şereflikoçhisar’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsiline burada başlayan Hüdâyî, s...

Yazar: Hamit DEMİR

Makale Kapak Resmi
Yalvarış

Evlerini mü’minsiz cemaatsiz bırakmaDizimizi dermânsız ve takatsiz bırakmaAciziz yarattığın bir mikrop karşısındaKitâb u Habîb’ine itaatsiz bırakmaKuşlar mı tavaf etsin Kâbe’nin etrafındaMescid-i Harâ...

Şair: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
Seni Çok İncitmiş Olsalar da Sen Kimseyi İncitme

Kur’an ve sünnete göre iyi insan, insanlara faydalı olan, onlara güzel davranan, salih amellerde bulunan; bütün davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, insanlara iyiliği emredip, kendisini unutmayan; ...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
Dünden Bugüne Ramazan Kültürümüz

Ramazan, Hayata Huzur ve Sükûn Katan Zamanın Kutlu Dilimidir.            Ramazan ayı ve onun meyvesi olan oruç, İslâm dininin temel şiarlarından ...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
Fasîh’in Şiirlerinde Hz. Muhammed Sevgisi

Fasîh (öl.1111/1699 veya 1112/1700), dîvân şiirimize Mevlevîliğin kazandırdığı değerli bir şairdir. Hat ve inşa vadisinde de önemli yeri olan Fasîh Dîvânı’nda[1] diğer birçok şair gibi Hz. Peygamber (...

Yazar: Mahmut KAPLAN

Makale Kapak Resmi
Ümmi Bir Veli Ebû Ali Sindî

Dokuzuncu yüz yılın başlarında İran’ın kuzey doğusundaki Şahrud vilayetine bağlı Bistam kasabasında dünya gelen doğuş dönemi tasavvuf hareketinin en önemli temsilcilerinden Bâyezîd-i Bistamî’nin ...

Yazar: Aydın BAŞAR

Uygulamadan devam edin