1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 222.Sayı

Makale Kapak Resmi
Günümüzde Yanlış Anlaşılan İslâmî Kavramlardan Biri: “Tevekkül”

Günümüzde bazı İslâmî kavramlar anlam kaymasına maruz kalmıştır. Bu kavramlardan biri de tevekküldür. Bu kavramların doğru anlaşılması İslâm mesajının doğru anlaşılmasına vesile olacaktır. Tevekkül k...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
Hz. Peygamber(s.a.v.)ve Çocuklar

Peygamberimiz, inanan büyük, küçük herkes için güzel bir örnektir. Rabb’imiz şöyle buyurmaktadır: “And olsun ki, Rasûlullah, sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikre...

Yazar: Mustafa KARABACAK

Makale Kapak Resmi
Somuncu Baba’nın Kırk Hadis Şerhi: Her İşte Allah Rızâsını Gözetmek

3.Hadis “Allah için seven, Allah için buğzeden, verdiğini Allah rızâsı için veren, vermediğini Allah rızâsı için vermeyen kişi, imanını kemâle erdirmiştir.”1 Somuncu Baba Diyor ki: “Allah’ın hakkın...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Makale Kapak Resmi
Beslenme ve İbadet

İnsan, Allah’a ibadet etmesi için yaratılmıştır. Nitekim Konuyla ilgili bir âyetin meali şöyledir: “Ben cinleri ve insanları (başka bir hikmete değil) ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”[1] İba...

Yazar: Halis DEMİR

Makale Kapak Resmi
Gece Türküsü

Beni çağırma çöle, ben zaten oradayım, Bilmem bu çöl nerdedir, bilmem ben neredeyim? Işık tut yollarıma Senden Sana gideyim. Beni bana bırakma dergâhına al beni, Bir ışık kapısı aç, ötesini nedeyi...

Yazar: Muhsin İlyas SUBAŞI

Kapak Resmi
222.Sayı
Makale Kapak Resmi
Seçkinci Dindarlık Anlayışının Zararları

Yüce Allah (c.c.), insanoğlunu vahiysiz ve rehbersiz bırakmamıştır. Hz. Âdem (a.s.)’dan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar gelmiş geçmiş bütün insanlığa çok sayıda peygamberler ve ilâhî kitaplar göndermişt...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
Halil Hamdi Dağıstânî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Kaynaklarda geçtiği şekliyle adı Halil Hamdi Dağıstânî’dir. Babası Yahya Efendi (k.s.)’yle birlikte Mekke’ye giderek oraya yerleşti. Önce babası...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ Dil-ber lebi enfâs-ı Mesîhâ nazarındır Kim dâmenini tutmadı esrârını bilmez T...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
Sultan Genç Osman’ın Rüyası

Sultan Ahmed’in ölümünden sonra yerine geçen I. Mustafa’nın azlinden sonra tahta II. Osman (Genç Osman) geçmiştir. Genç Osman zeki tabiatlı, çeşitli ilim dallarında tahsil görmüş, azimli ve iradeli bi...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin