Aranan Kategori: 214.Sayı

Makale Kapak Resmi
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAZ TATİLİ

Eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasından sonra aileler; yaklaşık iki buçuk ay sürecek olan uzun bir tatili, çocuklarıyla beraber planlayarak en verimli şekilde değerlendirmeleri beden ve ruh sağlıkl...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
ANADOLU’NUN RUHU

Canlı veya cansız (bize göre), görünen ve gözlemlenen her şeyin bir ruhu vardır elbet. Atom parçacıklarından galaktik sistemlere kadar. Coğrafyaların, milletlerin bir ruhu vardır. Üzerinde onlarca med...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
KAÇIŞ HAYALİ

Gönlümüz dağ başında insandan ırak olsa Ruhumuz Hakk’a varsa cismimiz toprak olsa Görmese kimse bizi duymasa sesimizi Şiirimiz milletin ufkunda bayrak olsa Gülle bülbül sohbeti yetse ilhâm ola...

Yazar: Ekrem KAFTAN

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. BÂYEZÎD NAM-I DİĞER BÂYEZÎD-İ VELİ

3 Aralık 1447’de, bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan, Batı Trakya bölgesinde yer alan Evros’un sınırları içinde kalan Dimetoka’da doğan II. Bâyezîd, İstanbul’u Türk-İslâm yurdu yapan, çağ a...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM GÜZEL AHLAKTIR

İslâm, insanlığın hem dünyada hem de ahirette mutluluğunu hedefleyen son ilahî dindir. Bu din, en doğru bir şekilde Allah’ın kitabı Kur’an’dan ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetinden öğrenilebilir. Ç...

Yazar: Mehmet SOYSALDI

Makale Kapak Resmi
MÜSLÜMANIN GÜZEL HASLETLERİNDEN BİRİ: ARABULUCULUK

İnsanlar yapıları gereği her zaman birbirleriyle iyi anlaşamaz ve yakın ilişki kuramazlar. Kendi aralarında meydana gelen çeşitli sebeplerle bazen de başkalarının arayı bozması sebebiyle birbirlerinde...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
SOFU, ÂLİM VE MUCİT PADİŞAH II. BÂYEZÎD

1447’de Çorlu yakınlarındaki Dimetoka’da doğdu. Annesi, Sitti Mükrime Hatun’dur. Babası Fatih Sultan Mehmed, bütün çocukları gibi onun doğumuna da çok sevindi. İstanbul’daki bütün camileri ve minarele...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
BAŞKALARINA GÖNÜLDE YER AÇMAK

İslâmî değerlerimiz ve önem verdiğimiz hususlar yaşadığımız dönemde ve coğrafyada büyük bir erozyona uğramış durumdadır. İnsanlarımız özellikle de gençlerimiz değerlerinden âdetâ kopmuş durumda, sanki...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Kapak Resmi
214.Sayı
Makale Kapak Resmi
PİŞMANLIK GAZELİ

Günahlarla dolu dile pişmânım Hasbî bir nedâmet ile pişmânım Emmâre’nin hemen üstü Levvâme Boşa geçmiş güne, yıla pişmânım Günah işlemekten, kalbi kararmış Özür dilemeyen kula pişmânım Piş...

Yazar: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
II. BÂYEZÎD DÖNEMİNİN ÜSTÜN BAŞARILARI KARŞISINDA NÜKSEDEN SAFEVİYYE TEHLİKESİ

15. yüzyılın sonları ile 16. asrın başlarında saltanatın sahibi olan (1481-1512) Sultan II. Bâyezîd, kaynaklarda “veli” ve “sofu” gibi vasıflarla anılan bir padişahtır. Dolayısıyla ona “Bâyezîd-i Velî...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
AŞKLA YANIP YENİDEN VAROLMAK

Tasavvuf, gönül ve aşk yoludur. Bu yola muhabbetle, sevgiyle gidilir. Tasavvuf; ezelden ebede; âşıkların, sâdıkların, salihlerin yoludur. Kendi varlığından geçebilenleri irfan ile kemale ulaştırır. Ta...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
EDİRNE SULTAN II. BÂYEZÎD DARÜŞŞİFASI

Türk-İslâm medeniyetinde, özellikle de Selçuklu ve Osmanlılarda, Vakıf geleneği içinde kurulan, hastaların kim olduklarına bakılmaksızın ve hiçbir karşılık beklemeden tedavi edildikleri, pratiğe ve gö...

Yazar: Enver ŞENGÜL

Makale Kapak Resmi
MADDÎ VE MANEVÎ İYİLİK: “İHSÂNDA BULUNMAK”

Arapça’da ihsân; “kötülük, kötü hareket, suç, günah, kusur ve kabâhat” anlamına gelen isâetün’ün zıddıdır. İhsân, “başkasına güzel muâmele etmek, insanlara iyilik yaparak kendisine karşı insanlarda gü...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED SEYFÜDDİN SİRHİNDÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Muhammed Seyfüddin (k.s.), 1055/1645’te Sirhind’de doğdu. Babası Muhammed Masum’dur. Lakabı Muhyi’s-Sünne’dir (Sünneti canlandıran). Kur’an-ı Ke...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
İNSANIN İNSANLIĞINI KEMİREN HASET KURDU!

Arapça’da zi’b kelimesiyle karşılanan kurt, Kur’ân’da Yûsuf Sûresi’nde üç kere geçer. Yûsuf’u kıskanan kardeşleri, onu babalarından uzaklaştırmak için bir plan yapıp kuyuya atmak için anlaşırlar ve Yû...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

Bizi terk eyledi yârân gele mi tâ-be-seher Kim bilir neyle geçer bu gecede hâb-ı seher Sâkiyâ sen bize mey sun da gumûmu def’ et Gecemiz subha kadar böyle geçe tâ-be-seher Secde-i şükr edelim ...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
SULTAN II. BÂYEZÎD VE İMAR FAALİYETLERİ

Sultan II. Bâyezîd, çok halim, selim ve dinine bağlı bir padişahtır. Babası Fatih Sultan Mehmet Han ilme karşı büyük bir sevgi beslediği için, oğlu Bâyezîd’e her şeyden evvel kuvvetli bir tahsil verme...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin