1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: 211.Sayı

Makale Kapak Resmi
Gönül mü üstündür Kâbe mi?

Divan şiirinin incelenmesi konusunda en büyük problemlerden biri, şiir şerhleridir. Özellikle gazel türündeki şiirlerde, bu şerh sorunu kendisini daha çok göstermektedir. Gazel türündeki çoğu şiirde, ...

Yazar: Ömer Faruk YİĞİTEROL

Makale Kapak Resmi
ŞAR DAĞI AYAKDAŞLARI

Şar Dağı Ayakdaşları, Makedonya’da doğan ve hâlen Türkiye’de tıp doktorluğu yapan Keramettin Şar’ın ilk romanı Yaz Yayınları tarafından neşredilmiştir. Şar Dağı Ayakdaşları, bir tür hatıra roman. Ayak...

Yazar: Vedat Ali TOK

Makale Kapak Resmi
DİNDARLIĞIN TANIMI VE DİNDARLIK ALGISINDAKİ FARKLILIKLAR

Dindarlığın tanımı ve dindarlığı ölçmek için kullanılan kriterler farklılık arzetmektedir. Kimi sosyoloji bilginleri dindarlığı, bir kişinin mensubu olduğu dine ait ilgiler, inançlar veya faaliyetlerl...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
DÜNDEN YARINA

Vatan, millet işlerinde, en ön safta yürü Gâfil kalabalıkları, yüreklendir, sürü Sanat altın bileziktir, çalışmak ibâdet Üstün başarılarınla, ufukları bürü İnsan, eşref-i mahlûkât, en güzel ya...

Şair: Bekir OĞUZBAŞARAN

Makale Kapak Resmi
Hem Şair Hem Sultan I. Mehmed Çelebi

Osmanlı şiiri, beylikten imparatorluğa geçişin şartları çerçevesinde gelişir. İlk sultanlarda gaza ruhu, devleti sağlam esaslara oturtma düşüncesi ağır basar. Ama bir yandan da bu devletin şiir iklimi...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
BİR MANEVİYAT ERENİ SARI SALTUK

Sarı Saltuk, Anadolu ve Rumeli’nin fethi esnasında gazalara katılan, kahramanlığı ve velayeti ile daha yaşarken efsanevî bir şahsiyet haline gelen bir Türk kahramanıdır.1 Hayatı etrafında oluşan menkı...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’YI VE GAZA RUHUNU İHYA EDEN ÇELEBİ MEHMED

Çelebi Mehmed, 1389’da Bursa’da doğdu. Annesi Devlet Hatun’du. Yıldırım Bâyezîd’in en küçük oğluydu. Çocukluk ve gençlik dönemi Bursa’da geçti. Eğitimini, Bursa Sarayı’nda tamamladı. Küçük yaştan itib...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Çelebi Medmed Dönemi ve Şeyh Bedreddin İsyanı

Yıldırım Bâyezîd ve Germiyanoğullarından Devlet Hatun’un oğlu olan Çelebi Mehmed, 1389 yılında Edirne’de doğmuş, padişahlığı süresince bizzat 24 savaşa katılan bir Osmanlı Sultanı’dır. Tahsilini Bursa...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Kapak Resmi
211.Sayı
Makale Kapak Resmi
KUR’AN VE RAMAZAN AYI

Mübârek Ramazan ayına anlam katan; insanlara doğru yolu gösteren, doğruluğun belgelerini içinde taşıyan ve hakla bâtılı birbirinden ayıran Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasıdır. Nitekim bir ây...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’NIN İKİNCİ KURUCUSU: SULTAN ÇELEBİ MEHMED

Bir cihan devleti olarak dünyaya merhametin ve adaletin ne olduğunu öğreten Osmanlı Devleti’nde 36 padişah tahta oturmuştur. Bunlardan birisi de Sultan Çelebi Mehmed’dir. Osmanlı Devleti’nin ikinci ku...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
MUHAMMED BÂKÎ BİLLÂH (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Muhammed Bâkî Billâh Kabilî Nakşbendî, 971/1564’te babasının Semerkand’dan gelip yerleştiği bugünkü Afganistan’ın Kabil kentinde doğdu. Babası y...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
YÜZDOKUZUNCU HUTBE

Ey Cemâat-i Müslimîn, Ey Allah’ın Kulları! Müjdeler olsun ki saadet ayına gufran ve rahmet ayına kavuşuyoruz. Allah’a şükürler olsun ki mübarek Ramazan ayını bizlere yine gösterdi. Bu günlere bu ayla...

Yazar: Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi

Makale Kapak Resmi
ÇELEBİ: ALLAH’A GÖNÜLDEN BAĞLI SULTAN

Anadolu’da dil ve edebiyat sahasında Allah lafzı “Çalab” şeklinde telaffuz edildiğinden bu kelimeye nisbet “yâ”sı eklenerek, kelime “Çalabî” şeklinde söylenmeye başlanmış, “Çelebî” olarak yaygınlaşmış...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin