Aranan Kategori: 207.Sayı

Makale Kapak Resmi
MESLEK SEÇİMİ EKSENİNDE YENİ BİR HAYAT

Bütün insanlar için hayatın bazı evrelerinde dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktası dediğimiz kavram hayatının her anını kuşatması açısından önemlidir. Okuduğumuz okul, seçtiğimiz eş, oturduğumuz il...

Yazar: Erol AFŞİN

Makale Kapak Resmi
FİTNE ATEŞİ HERKESİ YAKAR

Sözlükte, deneme ve imtihana tabi tutmak, maddî ve manevî sıkıntı, belâ ve felaketlerle imtihan etme gibi anlamlara gelir. Kur’ân’da fitne kelimesi; Deneme, belâya uğratma, Küfür, şirk, Müslü...

Yazar: Mukadder Ârif YÜKSEL

Makale Kapak Resmi
ÖĞRETMENLERE BİR SEVGİ BUKETİ

*   Öğretmen, mesleğini ve öğrencilerini sevmeli, onları incitmemeli. *   Öğretmen, çevresine örnek olmalı. *   Öğretmen, her ortamda çok iyi ilişkiler kurmalı. *   Öğretmen, kendini kabul et...

Yazar: Ali ÖZKANLI

Makale Kapak Resmi
KADININ HAYIZ GÖRMESİ HZ. HAVVÂ’NIN İŞLEDİĞİ GÜNAHIN BİR SONUCU MU?

İslâm âlimleri sahih, doğru, isrâiliyâttan ve hurâfeden uzak bilgiyi elde etmek için çok büyük gayretler göstermişlerdir. Çoğu kere böyle bilgileri ya kitaplarına hiç almamış veya tenkit etmek ve aslı...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Kapak Resmi
207.Sayı
Makale Kapak Resmi
DERMANI OLMAYAN DERT: “AŞK”

Aşkı da derdi de veren Cenab-ı Allah’tır. Allah dilediği kullarına bu ihsanları lütfeder. Zaten tasavvuf ehli bu ikisini bir kabul etmiş ve bunlara ikram ve nasip nazarıyla bakmışlardır. Bir insanın a...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
OSMAN GAZİ

Bir bey var, Ertuğrul Gazi’nin oğlu, Bir ulu cengâver, bey Osman Gazi. Rabb’imize, Rasûlü’ne hep bağlı, Ne güzel bir sultan, hey Osman Gazi... Edebali ocağının nimeti, Dervişlerin duasının hikm...

Yazar: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
UBEYDULLÂH AHRÂR (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE - Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK İsmi Nâsıruddîn Ubeydullah b. Mahmûd b. Şihâbeddîn Şâşî es-Semerkandî olup Ubeydullah-i Ahrâr ya da Hâce-i Ahrâr/hürlerin şeyhi diye meşhurdur. ...

Yazar: Halil İbrahim ŞİMŞEK

Makale Kapak Resmi
ESİR ARZ FİLİSTİN VE YETİM MABED MESCİD-İ AKSA ’NIN SÖYLEDİKLERİ

Mescid-i Aksa ve çevresi. Dünyanın en bereketli yeri. Kur’ân’ın deyişiyle, Çevresini bizzat Yüce Yaratıcının mübarek kıldığı Mescid. Oğlunun dünyadan ayrılışına 14 gün durmadan ağlayan anne Hz. Mer...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
ALTMIŞDOKUZUNCU HUTBE

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bizim dinimiz ahlâk dini, fazîlet dinidir. Müslümanlıkta ahlâk en mühim bir esâstır. Ahlâkî emirlere riâyet etmeliyiz. Bir Müslüman, ne kadar âbid, ne kadar zahid olursa olsun...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
OSMAN BEY’İN RÜYASI: YÜCE DEVLET

Osmanoğullarının Anadolu’yu yurt yapmalarından itibaren tarihin akışı başka bir ivme kazanmıştır. Bu açıdan tarihçilerin bu merkez nokta hakkında birçok çalışmaları olmuştur. Bunlardan biri de İdris-i...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin