Aranan Kategori: 201.Sayı

Makale Kapak Resmi
GÜNCEL DİNÎ KONULAR VE FIKHÎ HÜKÜMLER

Nasihat Yayınlarından yeni bir eser daha… Dergimizin yazarlarından Prof. Dr. Abdullah Kahraman’ın 2008 yılından beri dergimizde yayınlanan yazılarından derlediği ”Güncel Konular ve Fıkhî Hükümler” ad...

Yazar: Yusuf HALICI

Makale Kapak Resmi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ DOĞRU OKUMAK

Darbeler, genel ve görünen şekliyle bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile yahut başka yöntemlerle ülke yönetimine el koyması demektir. Bu kalkışmada yönetimde bulunan hükümetlerin,...

Yazar: Mustafa ÖZÇELİK

Makale Kapak Resmi
EBÛ HANÎFE’NİN GÖZDE ÖĞRENCİLERİNDEN: “İMAM ZÜFER”

Hanefî mezhebinin kurucu imamı olarak kabul edilen İmam-ı Azam Ebû Hanîfe pek çok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında bazıları diğerlerine göre daha çok ön plana çıkmış ve meşhur olmuştur. Onun meş...

Yazar: Abdullah KAHRAMAN

Makale Kapak Resmi
MUSTAFA TAKÎ EFENDİ’NİN (K.S.) BİR ŞİİRİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Mustafa Takî Efendi (k.s.) , ilk mecliste Sivas Mebusu olarak görev yapmış Nakşî-Hâlidî şeyhlerinden birisidir. Takî Efendi, ilmî, siyasî ve manevî kişiliğiyle yakın tarihimizde derin izler bırakan bi...

Yazar: Fatih ÇINAR

Makale Kapak Resmi
ERTUĞRUL GAZİMİZ

Buyurun tarihten bir sayfa açın, Ses verir ceddimiz, canlanır mâzi, Dostuydu mazlumun, yoksulun, açın, Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gâzi… Ömür boyu Allah için cenk etti, Yiğitliği ismi ile denk e...

Yazar: Halil GÖKKAYA

Makale Kapak Resmi
SIRLARLA DOLU BİR ŞAHESER: “FATİH CAMİİ”

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından 1470 yılında, Bizans’ın Ayasofya’dan sonraki ikinci kutsal tapınağı Havariyun Kilisesi kalıntıları üzerine büyük bir külliye il...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) VE DOSTLUK

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in özelliklerini sayın. denecek olsa, doğru sözlü olması, güvenilir olması, güzel kelâmlı olması, merhametli ve saygılı olması gibi, sayılabilecek ne kadar güzel haslet varsa he...

Yazar: Enbiya YILDIRIM

Kapak Resmi
201.Sayı
Makale Kapak Resmi
İNSAN AYNASINDA HAKİKATİ SEYREDEBİLMEK

Eşref-i mahlûk olan insan, yaratılış gayesini bilerek kulluğunu yapıp acziyetini idrak edince, on sekiz bin âlemin görüntüsünü yansıtan bir ayna olur. On sekiz bin âlemi yansıtan ayna, kâmil insanın g...

Yazar: Musa TEKTAŞ

Makale Kapak Resmi
OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ SÜRECİNDE TASAVVUFUN ETKİ SAHASI

Osmanlı toplumunun her kademesinde tasavvufun tesir halkasına her dönemde rastlandığı görülmektedir. Bürokratlar, aydınlar, askerler, esnaf, çiftçi, köylü ve şehirli her kesim arasında tasavvufun yayg...

Yazar: Kadir ÖZKÖSE

Makale Kapak Resmi
OSMANLI ÇINARININ KÖKÜ ERTUĞRUL GAZİ VE TÜRBESİ

Son zamanlarda TRT’de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisi Osmanlı’yı gündeme getirdi. Tarih, dizilerden öğrenilemezse de diziler sayesinde tarihe olan ilgi arttırılabilir. Nitekim öyle de oldu. Madem...

Yazar: M.Nihat MALKOÇ

Makale Kapak Resmi
İSLÂM İTİKADINA GÖRE RÛH VE MÂHİYETİ

Ruh ve mâhiyeti konusunda akıl yürütmeler insanlığın tarihi kadar eskidir. En ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara varıncaya kadar rûh meselesi hep tartışıla gelmiştir. Şüphesiz bunda en etkili f...

Yazar: Ramazan ALTINTAŞ

Makale Kapak Resmi
KUŞ BEYİNLİ KARGANIN İNSANLIĞA ÖĞRETTİKLERİ

Kâinat Kitabı’nın âyetlerinden olan hayvanlar, insanlar için yaratılmıştır. Yüce Yaratıcı, çeşit çeşit karada yürüyen, havada uçan ve deniz yüzen hayvanları yaratarak erişilmez kudretini göstermiş ve ...

Yazar: Ali AKPINAR

Makale Kapak Resmi
ELLİYEDİNCİ HUTBE

Muhterem Cemâat-İ Müslimîn! Bu Hutbemiz Âdâb-ı İslâmiyye’ye Dâirdir Bir hadîs-i şerîfte; “Bir kimse, diğer bir kimseye fısk-ı fücur ile isnâd edemez. İsnâd etmesi hâlinde o fısk-ı fücur veya küf...

Yazar: ES-SEYYİD O. HULÛSİ EFENDİ

Makale Kapak Resmi
VATAN VE BAYRAK SEVGİSİYLE

Bir milletin varlığı, sosyal, kültürel, ekonomik güçle birlikte, şuurlu, eğitimli bireylerin manevî birliktelik esasındaki samimiyeti ile mümkündür. Kültürümüzden aldığımız bayrak ve vatan sevgisiyle ...

Yazar: Bekir AYDOĞAN

Uygulamadan devam edin