1 Somuncu Baba Dergisi | İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi

Aranan Kategori: Tarih

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DA KAR VE BUZ VAKIFLARI

Osmanlı toplumunun bariz özelliklerinden biri de vakıf/hayrat müesseseleri kurmada, hayır ve hasenatta yarışma melekesiydi. Öyle ki, bu sayede Osmanlı coğrafyası bir vakıf ve hayrat ülkesi hâline gelm...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
YUSUF HEMEDANÎ HAZRETLERİ VE SELÇUKLU’DA İRFANÎGELENEK

Yusuf Hemedanî Hazretleri Nakşbendiye geleneğinin önemli isimlerinden birisidir. Büyük Selçuklu Devleti’nin hâkim olduğu coğrafyada ve Sultan Alpaslan, Sultan Melikşah ve Sultan Sencer’in devirlerini ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
DONDURMA OSMANLI İCADI MI?

Yaz mevsiminin vazgeçilmez soğuk gıdası dondurmanın ilk olarak 17. yüzyılda Avrupa’da üretildiği yaygın rivayetlerdendir. Dondurma, bu yüzyıldan itibaren İstanbul/Saray ve Anadolu’da da üretilmeye baş...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SELÇUKLULAR, İMAM GAZALÎ VE TASAVVUF NEŞVESİ

Selçuklu Medeniyetinin İnkişafı Sultan Alp Arslan’ın komuta ettiği Selçuklu ordusu, 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebe’sinde Bizans ordusunu mağlup etmesi ve İmparator Romen Diyojen’i esir alması...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
HAÇLI SEFERLERİNDE BATI BARBARLIĞI

Haçlı Seferleri, Hıristiyan Batı’nın Müslüman Doğu’ya düzenlediği kanlı taarruzların ilki ve en şiddetlilerindendir. Seferlerin, Batı’da asırlar boyunca devam eden ve 21. yüzyılda da yansımaları görül...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
EBÛ ALİ FARMEDÎ HAZRETLERİ’NİN BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ’NE ETKİLERİ

Sûfîlerin Önemi ve Etkisi Nizamü’l-Mülk, vezir olarak Selçuklu idaresinde bulunduğu sürece sûfîleri hep gözetip kollamış, onların sözlerine değer vermiş, onlara devlet hazinesinden yardımda bulunmu...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
ECDADIMIZ, ÇİNİCİLİĞİN MERKEZİ OLAN İZNİK’E ÇOK ÖNEM VERDİ

Dünyada, üç kıtada 624 sene hüküm süren muhteşem Osmanlı Devleti, şüphesiz çok büyük bir medeniyet kurmuştur. Bu medeniyetin temelinde inancımız ve onun tezahürü olan sanat vardır. Mimari, hat, minyat...

Yazar: Mehmet Nuri YARDIM

Makale Kapak Resmi
HAŞHAŞİ / BÂTINÎ FİTNESİ VE SELÇUKLU MÜCADELESİ- I

Bâtınîliğin Ortaya Çıkması Bâtınîlik/Bâtınîyye; gizli olmak, bir şeyin iç yüzünü bilmek anlamındaki batn veya butûn kökünden türeyen bâtın kelimesine nisbet ekinin eklenmesiyle oluşmuş bir terimdir...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DA TÜKÜRÜK YASAĞI

Osmanlı’nın çevre ve sokak temizliğine, insan ve toplum sağlığını korumaya verdiği önemi ispatlayan yüzlerce belge göstermek mümkündür. Bu anlamda, daha Fatih Dönemi’nden başlayarak mikroplar ve salgı...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SİYASÎ DEHA: NİZÂMÜLMÜLK VE SİYASETNAME

Nizâmü’l-Mülk, 10 Nisan 1018’de Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Radkan köyünde doğdu. Babası Ali bin İshak’tır. Annesini henüz bebekken kaybeden Nizâmü’l-Mülk’ün eğitimiyle babası ilgilendi. Küçükken Kur...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
BÜYÜK SELÇUKLU SARAYINDA HIRS VE ENTRİKA TERKEN HATUN

Kendisine itaat edilen anlamına gelen “Ter-ken” kelimesinin Arap harflerinin çoğulu şekliyle “Türkân” kelimesine olan benzerliği ile dikkat çeker. Bir diğer benzerlik ise; eski Türk devletlerinde önem...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
KARLOFÇA’YA DAİR MASALLAR VE GERÇEKLER

Osmanlı ordusunun 1683 yılındaki İkinci Viyana Kuşatması’nda, beklenmedik şekilde ağır yenilgiye uğraması, Haçlı âleminde tarifsiz bir sevinç ve heyecan meydana getirdi. Aslında Avrupa, büyük bir faci...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SON OSMANLI SULTANI VI. MEHMED VAHDEDDİN

Ağabeyi Sultan Reşad’ın ölümünden sonra padişah olduğunda 56 yaşındaydı. 4 Temmuz 1918’de, Topkapı Sarayı’nda yapılan törenle 36. padişahı olarak tahta çıktı. 31 Ağustos’ta, Osmanlı tarihindeki son kı...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
33 Yıl Darbelere Direnen SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 Darbesi ve devamı niteliğindeki 31 Mart Vakası, yakın tarihin en tartışmalı hadiselerindendir. İç ve dış odakların müdahil olduğu bu hadiseler üzerindeki esrar per...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
TARİHTEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL BOĞAZI

Boğazın Tarihçesi İstanbul Boğazı kıyılarında ilk yerleşim yeri MÖ.685 yılında Megaro’dan gelenler tarafından günümüzde tarihî yarımada olarak adlandırılan bölge de kurulmuştur. Bu yerleşim yeri gü...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
93 Gün Süren Anomali Saltanat SULTAN V. MURAD

21 Eylül 1840’da Dolmabahçe Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Şevkefza Kadınefendi idi. Sultan Abdülmecid, doğum münasebetiyle Bab-ı Âli’ye şu hatt-ı hümayunu gönderdi: “Hazreti Hakk’...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
SALGIN HASTALIKLAR VE TABİ AFETLER

Davud (a.s.) Lokman Hekim’den bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça getirmesini istedi. Lokman Hekim de ona, kestiği hayvanın dilini ve yüreğini getirdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Davud (a...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Fethin Sembolü / Camii Ayasofya

Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, M.532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Osmanlı’da Yeni Bir Dönemin Mimarı SULTAN ABDÜLMECİD

25 Nisan 1823’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sultan II. Mahmud, annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan’dır. II. Mahmud’un ilk çocuğu olduğu için doğumu, Topkapı Sarayı ve İstanbul’da büyük şenliklerle...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
OSMANLI’DA ZEKİ ÇOCUKLARIN EĞİTİLDİĞİ OKUL: ENDERUN

Enderun okulu; İkinci Murad tarafından Edirne’de Eski Saray’da tesis edildi. Enderun gerçek şahsiyetine, Fatih Sultan Mehmet’in Topkapı Sarayı’nı yaptırmasıyla kavuştu. Bu tarihten sonra çıkarak devle...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Devrindeki Büyük Olaylarla Tarihe Geçen SULTAN II. MAHMUD

20 Temmuz 1785 tarihinde Topkapı Sarayı’nda hayata gözlerini açtı. Babası Sultan I. Abdülhamid, annesi Nakşidil Sultan’dı. Sultan Abdülhamid’in en küçük oğlu, Sultan IV. Mustafa’nın da kardeşiydi. Çoc...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
Kısa Saltanata Sığan Büyük Felaketler: SULTAN III. OSMAN

3 Ocak 1699’da Edirne Sarayı’nda dünyaya geldi. Babası, Sultan II. Mustafa, annesi Şehsuvar Sultan’dı. II. Mustafa’nın küçük oğlu, Sultan I. Mahmud’un da kardeşiydi. İsmi, üçüncü İslâm Halifesi ve Pey...

Yazar: İsmail ÇOLAK

Makale Kapak Resmi
DEDE KORKUT / KORKUT ATA

Korkut Ata, “Dede Korkut” adı ile tanınan destanî Oğuz hikâyelerinin toplandığı kitaba adı verilen bir bilge kişidir. Kitabın giriş kısmında Hazreti Peygamber (s.a.v.) zamanına yakın Bayat Boyu’ndan K...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
DUA İLE VUSLATA ERMEK

Beyit:             Ey yârânlar kılın duâ düşdüm ben yârımdan cüdâ             Kavuşdursun bizi Hudâ vâhasretâ vâfirkatâ[1] (Ey dostlarım, sevdiklerim. Eyvahlar olsun, ben yârimden ayrı d...

Yazar: Resul KESENCELİ

Makale Kapak Resmi
Hazreti Peygamber (s.a.v.) Dönemi’nde İki Mescid Kuba ve Cuma Mescitleri

Kuba Mescidi Hz. Peygamber (s.a.v.)´in Hicret esnasında bina ettiği ve içinde ashabıyla birlikte namaz kıldığı, İslâm´da inşa edilmiş ilk mescittir. Hicret yıllarında Kuba küçük bir köyden ibaretti. ...

Yazar: Resul KESENCELİ

Uygulamadan devam edin