/SomuncuBabaDergisi facebook-twit PAYLAŞ
   Başyazı
   Hutbeler
   Mektubat
   Divan-ı Hulûsi
   Kırk Yapraklı Gül
   Din ve Hayat
   Hulûsi kalb'den
   İlim ve Hayat
   Hatıralar
   Peygamber İklimi
   Edebiyat
   Düşünce
   Şiir
   Röportaj
   Tasavvuf
   Fıkıh
   Gezi
   Kırk Hadis
   Tarih
   İktisat
   Eğitim
   Psikoloji
   Altın Silsile
   Bilim ve Hikmet
   Araştırma
   Güzel İsimler
   Örnek Hayatlar
   Kültür
   Deneme
   Hikaye
   Kültür-Sanat
   Sahabe Albümü
   Portre
   Sûfî Perspektif
   Sağlık
   Aile
   Hayat ve İnsan
   Güncel
   Haber
   Kitaplık
   Çocuklar İçin
   Gönülden İkramlar
   Yayıncıdan
   Şehir Güzellemesi
 
TURİZM VE EKONOMİ ŞEHRİ: DENİZLİ
Türklerin Denizli ile ilk ilişkileri 1070 yılında başlar. Büyük Selçuklu Beyi Afşin Bey yörenin en gelişmiş kentlerinden Honaz'ı aldıktan sonra Laodikeia'yı da alarak ilerleyişini Ege kıyılarına kadar sürdürmüştür. Ancak bu ilerleyişi geçici olmuştur.1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Anadolu baştanbaşa zapt edilmiş¸ bu arada Denizli çevresi de Kutalmışoğlu Süleyman'ın maiyetindeki Beyler tarafından fethedilmiştir. Denizli ve yakın çevresi 12. yüzyılın sonlarına kadar Türklerle Bizanslılar arasında sürekli el değiştirmiş olsa da Selçuklu Sultanı I. Giyaseddin Keyhüsrev'in ikinci kez tahta çıkışıyla birlikte¸ 1206-1207'de tamamen Türklerin eline geçmiştir. ...

Devamı için
DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler...
Devamı için
İSLÂM'IN ÖNGÖRDÜĞÜ ADÂLET ÇİZGİSİ
"İslam'a göre¸ kâinatın düzeni adâletle ayakta durur¸ adâlet mülkün temelidir¸ adâletin olmadığı yerde zulüm hâkimdir¸ Allah ve O'nun koyduğu bütün hükümler zulmün her çeşidinden uzaktır."...
Devamı için

ÜÇ İRFANÎ ÖĞÜT
"Yaşamın gerçek amacı dünya için çalışıp kazanmak ve biriktirmek¸ iyi bir aile ve iyi bir iş sahibi olmak değildir. Herkesin tek bir yaratılış gayesi vardır¸ o da Allah'a iyi kul olmaktır."...

Devamı için

MÂZݸ HÂL VE İSTİKBÂLİN KAVŞAĞINDA DENİZLİ…
"Tarihi¸ milattan önce üç binli yıllara dayanan Denizli¸ eşsiz güzellikleriyle güzel ülkemizin şirin bir diyarıdır. Demografik açıdan bakarsak Ege Bölgesi'nin İzmir'den sonra en büyük insan potansiyeline sahip değme incisidir Denizli."...

Devamı için

KALDIR BENLİĞİ ARADAN!
"Sâlik ile Allah arasındaki en büyük engel¸ sâlikteki benlik düşüncesidir. Zira benlik/senlik¸ ikilik anlamına gelmektedir. Bu sebeple Hallâc-ı Mansûr‘un¸ "Benliğinle benliğimi aradan kaldır." şeklinde Hakk'a dua ettiği rivayet edilir. Benlikten vazgeçilince yani ben¸ sen olunca orta...

Devamı için

AHLÂKÎ KAZANIM OLARAK VİCDAN
Peygamberimiz (s.a.v.) de her çocuğun İslâm fıtratı üzerine doğduğunu¸ ama daha sonra verilen eğitime paralel olarak çocuğun dinî altyapısının tamamlandığına vurgu yapmaktadır....

Devamı için

NURUNDANDIR TÜM NURLAR
Kur'ân ve sünnet¸ bizlere varlığın yaratılış seyri ve evreleri hakkında bilgiler vermiştir. Biz bu yazımızda Nur-ı Muhammedî hakkındaki rivayetler üzerinde duracağız. Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ben yaratılışta peygamberlerin ilki¸ gönderilişte sonuncusuyum." ...

Devamı için

BİR HEDEFİNİZ VAR MI?
Hedefleriniz sizin değerlerinizle örtüşen ve sizi gerçekten mutlu edecek hedefle heves arasındaki farkı ayırt edecek şekilde belirlenmeli. Hevesle¸ iyi etüt edilmeden belirlenmiş bir hedef daha sonraları pişmanlık duymanıza ve en kıymetlisi olan zamanınızı yitirmenize sebep olacaktır. Ve bundan sonr...

Devamı için

HİKMET BOYUTUYLA NAMAZDA BİRLİK RUHU
"Cemâatle namaz kılmakla¸ namaz ahkâmı doğru bir şekilde ve kalıcı olarak öğrenilmiş olur. Bunun için özellikle çocukların cemâate alıştırılmaları¸ onların zihninde namazın görsel olarak yerleşmesine vesîle olacaktır."...

Devamı için

DENİZLİ VELÎLERİ
"İnsanı¸ Allahu Teâlâ'nın rızasına¸ sevgi-sine kavuşturacak işler¸ farzlar ve nafileler olmak üzere ikiye ayrılır. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymeti yoktur. Nafile işler¸ farzları gözetmek ile ve haramlardan¸ mek-ruhlardan sakınmak ile birlikte yapılırs...

Devamı için

DÜNYA HAYATI: İKİ BÖLÜMLÜ BİR SINAV
"Kulun diğer insanlarla olan imtihanına verdiği ehemmiyet¸ Allah'la olan imtihanına verdiği ehemmiyetle orantılıdır. Rabbi ile olan sınavına hassâsiyet gösteren insan kullarla ilgili sınavına da özen gösterir. Çünkü Yaratıcı ve habîbi¸ ona kul hakkı diye bir şeyin varlığını öğretmiştir."...

Devamı için

MUTLULUĞUNUZ ÖMÜR BOYU SÜRSÜN
Ailenin ortak malı olan eşyada ve ortak sorumluluk gerektiren konularda ise "biz alanı" geçerlidir. Bizim evimiz¸ bizim arabamız¸ bizim komşularımız¸ bizim çocuklarımız derken bu alanı kastederiz. Aile büyükleri¸ anne baba ve çocuklar ailenin huzuru ve mutluluğu içi...

Devamı için
Mobil Uygulamalar
Yeni Sayı
Son Sayıyı indirmek için tıklayınız
PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
Çocuk Ekini PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
   A. Ali YILMAZ
   Abdulaziz HATİP
   Abdulbaki KÖMÜR
   Abdulkadir YUVALI
   Abdullah DOĞAN
   Abdullah PAKOĞLU
   Abdullah SATOĞLU
   Abdullah ŞANLIDAĞ
   Abdurrahim KARAKOÇ
   Adem GÜVEN
   Adem SOLAK
   Adil AYDIN
   Ahmet AKGÜNDÜZ
   Ahmet BEYOĞLU
   Ahmet BULUT
   Ahmet EFE
   Ahmet SARGIN
   Ahmet Süreyya DURNA
   Ahmet UĞUR
   Ahmet YILDIRIM
   Ahmet YOZGAT
   Ali COŞKUN
   Ali ÇANKIRILI
   Ali ÇAVUŞOĞLU
   Ali KINIK
   Ali Osman BAŞKURT
   Ali Osman ÖZCAN
   Ali Rıza MALKOÇ
   Ali SEYYAR
   Arif Nihat ASYA
   Âşık Behram AKTEMUR
   Âşık Osman FEYMÂNÎ
   Âşık Şeref TAŞLIOVA
   ATALAY YÖRÜKOĞLU
   Aydın ADİLOĞLU
   Aydın BAŞAR
   Aydın TALAY
   Ayhan BİNGÖL
   Ayşe Benek KAYA
   Ayşe ENGİN
   Ayşe SEVİM
   Aziz ÖNCEL
   Bahattin KARAKOÇ
   Bahtiyar ASLAN
   Bayram Ali ÇETİNKAYA
   Bilal YAVUZ
   Bülent ÖZCAN
   Cafer KELKİT
   Celalettin KURT
   Cemal AĞIRMAN
   Cihan OKUYUCU
   Cihangir DOĞAN
   Çetin TARI
   Çocuklar için
   Dahiye AKGÜL
   Dilaver GÜRER
   Durmuş TATLILIOĞLU
   Ekrem KAFTAN
   Ekrem YALBUZ
   Elif ÇELİK
   ELİFE PLATİN
   Emine BUDAK
   Emre ARSLAN
   Ender YILMAZ
   Enes PALA
   Engin NAMLI
   Engin TÜTÜNCÜ
   Enis TABAK
   Enver GÜRKAN
   Erdoğan KANDAKOĞLU
   Ergun GÖZE
   Erol AFŞİN
   Erol ELMAS
   Esma TOK
   Fatih ERKOÇOĞLU
   Fatih KERİMOĞLU
   Fatma GÜLEŞEN
   Fatma Nur GÜLEN
   Fatma UÇARLAR
   Fazıl Ahmet BAHADIR
   Fazlı ARSLAN
   Feyza Nur YILDIRIM
   Feyzi HALICI
   Gürünlü Aşık GÜLHANİ
   H. Hasan UĞUR
   Halil ATALAY
   Halil GÖKKAYA
   Halit ÖZDÜZEN
   Halit YILDIRIM
   Hasan Ali GÖKSOY
   Hasan MAHİR
   Hatice Aksu
   Hatice Cemile AYDIN
   Hatice EĞİLMEZ KAYA
   Hatice SEZER
   Hayati OTYAKMAZ
   Hilal Sebahat ÖZCAN
   Hilda SARICA
   Huzeyme Yeşim KOÇAK
   Hüseyin ÇALDAK
   Hüseyin KAYA
   Hüseyin PEKER
   İ.Bekir TEZ
   İbrahim AKIN
   İbrahim ARPACI
   İbrahim BALCIOĞLU
   İbrahim ÖZGÜN
   İbrahim SAĞIR
   İbrahim SARIÇAM
   İbrahim ŞAHİN
   İbrahim YARIŞ
   İdris ŞENGÜL
   İmdat AVŞAR
   İsa KAYACAN
   İsa KOCAKAPLAN
   İsa YAR
   İsmail Adil ŞAHİN
   İsmail ÇALIŞKAN
   İsmail PALAKOĞLU
   Kadir DEMİRCİ
   Kadir KARAMAN
   Kevser BAKİ
   Leyla KANVEREN
   M. Ali KÖSEOĞLU
   M. Fatih GENÇ
   M. Halistin KUKUL
   M. Zeki DUMAN
   Mehmet Akif İNAN
   Mehmet Ali VAR
   Mehmet ÇALIK
   Mehmet DOĞAN
   Mehmet GÖZÜKARA
   Mehmet Zeki AYDIN
   Melike GÜNYÜZ
   Metin AYDIN
   Metin ÖZDEMİR
   Mevlüt ÖZDEN
   Mikail ÇOLAK
   Muammer YILMAZ
   Muhammed Bedrettin TOPRAK
   Muhammed HALICI
   Muhammed İsa ÖZTÜRK
   Muhammed Murat GÖZÜBÜYÜK
   Murat ÇETİN
   Murat ÇOBANOĞLU
   Murat DEMİR
   Murat SERDAR
   Musa TAKÇI
   Mustafa AKGÜN
   Mustafa AKYOL
   Mustafa BECİT
   Mustafa KARA
   Mustafa KAYAPINAR
   Mustafa KÜÇÜK
   Mustafa NUTKU
   Mustafa OĞUZ
   Mustafa SANCAR
   Nazlı Rana GÜREL
   Nebi HOCAZADE
   Necati TOPÇU
   Necmettin SARIOĞLU
   Necmettin YURTSEVEN
   Nedim UÇAR
   Nesimi YAZICI
   Neslihan ÇÖREKÇİ
   Neşe KOÇAK
   Nevzat TÜRKTEN
   Nidayi SEVİM
   Nihat DAĞLI
   Nuran ÖZDEN
   Nurhan YILDIRIM
   Olcay YAZICI
   Osman BAYMAK
   Osman SARI
   Özcan ÜNLÜ
   Özgül ÇAĞLAYAN
   Özlem DEĞİRMENCİ
   Ramazan DURANOĞLU
   Ramazan PAMUK
   Ramazan YILDIZ
   Recep AYIK
   Recep SARIHAN
   Rıdvan MIHOĞLU
   Rıfkı KAYMAZ
   Rukiye AYDOĞDU
   Sadık YALSIZUÇANLAR
   Sait ÖZER
   Sait ÖZTÜRK
   Salih Cenap BAYDAR
   SBD Haber Servisi
   SBD Kültür-Sanat Servisi
   Selahattin CANSIZ
   Selma ÖZDEN
   Semih KAÇAR
   Semra Sena GÜRSOY
   Sencer ÖNDEROĞLU
   Senem GEZEROĞLU
   Sergül VURAL
   Serkan KAMIŞLI
   Servet YÜKSEL
   Sezai TAŞKIN
   Sıddık ÖZER
   Sıdıka & Mesude SARI
   Sıdıka KENT
   Sinan SARIKAYA
   Suna İŞCEN
   Süleyman DOĞAN
   Sümeyye YILDIZ
   Şakir GÖNÜLCE
   Şehri KARACOŞKUN
   Şeniz AYAZ
   Şevki SAKA
   Şeyh Hamid-i Veli Hz
   Şeyma KOÇAK
   Şükrü ÖKSÜZ
   Şükrü ÜNAL
   Taha YILDIZ
   Taner KARAHAN
   Tayyip SALİH
   Tolga ÇEVİK
   Tülay EKİNCİ
   Umran AY
   Umut BULUT
   Ümit Fehmi SORGUNLU
   Ümit Zeynep KAYABAŞ
   Üzeyir OK
   Vehbi VAKKASOĞLU
   Yaşar ALPARSLAN
   Yaşar ÖZKAN
   Yıldız ERASLAN
   Yunus GÜLDEMİR
   Yusuf AKYÜZ
   Yusuf BİLGE
   Yusuf Coşkun BENEFŞE
   Yusuf DURSUN
   Zafer ŞIK
Anasayfa | Arşiv | Hakkımızda | Abonelik | Reklam | Künye | Bize Ulaşın