/SomuncuBabaDergisi facebook-twit PAYLAŞ
Aile Ekini PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
 
   Başyazı
   Hutbeler
   Mektubat
   Divan-ı Hulûsi
   Kırk Yapraklı Gül
   Din ve Hayat
   Hulûsi kalb'den
   İlim ve Hayat
   Hatıralar
   Peygamber İklimi
   Edebiyat
   Düşünce
   Şiir
   Röportaj
   Tasavvuf
   Fıkıh
   Gezi
   Kırk Hadis
   Tarih
   İktisat
   Eğitim
   Psikoloji
   Altın Silsile
   Bilim ve Hikmet
   Araştırma
   Güzel İsimler
   Örnek Hayatlar
   Kültür
   Deneme
   Hikaye
   Kültür-Sanat
   Sahabe Albümü
   Portre
   Sûfî Perspektif
   Sağlık
   Aile
   Hayat ve İnsan
   Güncel
   Haber
   Kitaplık
   Çocuklar İçin
   Gönülden İkramlar
   Yayıncıdan
   Şehir Güzellemesi
   Sempozyum Tebliğleri
   Genç Kalemler
 
ŞAM-I ŞERIF'IN HÜZNÜ
Bu sayımızda¸ yanı başımızda¸ bizim kadim kültürümüzün izlerini taşırken bugün gözyaşları ve zulüm altında kalan Şam'dan bahsedeceğiz. Büyüklerimiz¸ önemli şehirleri sayarken; "Mekke-i Mükerreme¸ Medine-i Münevvere¸ Kudüs-ü Şerif¸ Buhara-yı Şerif¸ Şam-ı Şerif ve Darende-i Şerif" derlerdi. Şam¸ gerçekten¸ civarına Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)'in teşrif ettiği güzel bir şehirdir. Osmanlı Devleti'nin izlerini taşımaktadır. Maalesef bugünlerde bu izler bilinçli olarak yok edilmektedir. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii ve hemen yanındaki Hamidiye Çarşısı¸ şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin öncelikli ziyaret ettiği yerler arasındadır. Şam¸ ülk...

Devamı için
ALTMIŞİKİNCİ MEKTUP
Ey Gözümün Nuru! Aylarca süren ayrılık acısı¸ muhabbetsizlik eseri olmayıp belki gönülden duyduğunuz özlemin ve sevginin daha da artmasına sebep olmaktan başka bir şey değildir. Her an duam&...
Devamı için
KADERE İMAN HER TÜRLÜ KEDER VE HÜZNÜ GİDERİR
"Kadere iman hayır ve şerri Allah'tan bilmektir. Yoksa kulun robotlaşması değildir. Kadere iman kulun tercihini yok saymak değildir. Kadere iman kulun irâdesini devre dışı bırakmak değildir. ...
Devamı için

GÜZEL HATIRALARLA ŞAM-I ŞERİF'İ ZİYARET
"Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız H. Hamidettin Ateş Efendi 40 kişilik bir heyetle 13 Mart 2008 Perşembe günü beş günlük Hindistan gezisi içi yola çıkarlar. Hindistan'da yaşayan 1 milyar 125 milyon nüfusun¸ sadece 150 milyonu Müslümandır. Müslümanlar maalesef bu ülkede de garip...&quo...

Devamı için

HUZURDAN KAOSA PEYGAMBERLER ŞEHRİ: ŞAM-I ŞERİF
"İslâm'ın kadim şehirlerinin başta gelenlerindendir bugün bir harabeye dön(dürül)en Suriye'nin payitahtı Şam-ı Şerif. Peygamberlere¸ sahabelere ve evliyalara yurt olan bu kadim topraklar¸ asırlar boyunca şanlı İslâm medeniyetinin en mühim mekânı olmuştur."...

Devamı için

MEVLÂNA HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HAZRETLERİ (K.S.)
"El-Bağdâdî (k.s.)¸ İslâm'ın öngördüğü çizgiler içinde hizmetini yürütmeye çalışmıştır. Mektup ve tavsiyelerini incelediğimizde talebelerinden öncelikle Kur'an ardından fıkıh ve hadis öğrenmelerini istemiştir."...

Devamı için

AĞLAYAN ŞEHİR ŞAM!
"Unutmamak lazım ki¸ şehirlerin en zalim yöneticileri¸ ona bir şeyler katmadan onun itibarını kemirerek ayakta duranlardır. Ancak¸ bu saltanat¸ o insanların ikbal sınırlarıyla çevrilidir. O koltuğu bıraktıkları gün¸ şehirler hürriyetlerine kavuşmuş olurlar."...

Devamı için

BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜ'L-MÜLK
"Nizamü'l-Mülk¸ İslâm dinine büyük hizmetlerde bulunmuştur. O zamanki Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasî¸ dinî ve fikrî hasmı olan¸ bozguncu Mısır Fatımîleri'ne ve ülke içindeki Batinîlere karşı çalışmalar yapmış; ülke halkını sağlam ve hakiki İslâm inançları çevresinde toplamağa gayret e...

Devamı için

AŞK VAR¸ MUTLULUK VAR! MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE MUTLULUK
Mevlâna düşüncesinde insan; bedenini ve aklını¸ kendi aslî yönünü ortaya çıkarmaya yönelttiğinde mutluluk yoluna doğru bir şekilde yürümeye başlıyor demektir. Çünkü ona göre insan kendini gerçek anlamda görmeye ve bilmeye başladığı anda¸ sûretleri değil hakikati görmeye ve bilmeye başlam...

Devamı için

HZ. NUH (A.S.)'UN PUTPERESTLERİ DAVETTE AZMİ
"Nuh Kavmi'nin putları¸ aslında toplumda sevilen iyi insanların isimlerinden alınmıştı. Bu insanlar ölünce¸ onlardan ayrılmak halka zor geldi¸ şeytanın da devreye girmesiyle onların anısına onların heykelleri yapılıp dikildi. Birkaç kuşak geçince onlar putlaştırıldı. Bu nedenle İslâm¸ putçuluğa ...

Devamı için

ŞAM VELÎLERİ
Tıpkı büyük zatlar gibi¸ büyük insanlar gibi bazı şehirleri de sadece isimleriyle anmak ve söylemek sanki edebe aykırı kabul edilir. Ki öyledir de... Nasıl ki büyük insanlardan bahsederken onları sadece isimleriyle söylemek doğru değilse; öyle mekânlar¸ öyle beldeler¸ öyle şehir...

Devamı için

DEĞERLERDEN ÖDÜN VERMENİN TEHLİKELERİ
"Asıl olan dış dünyadan kopmadan¸ yeryüzünün ve diğer milletlerin sunduğu¸ geliştirdiği nimetlerden istifâde etmek¸ ama bunun yanında kendi değerleri üzerinde durabilmek¸ başkalarının etkisi altında eriyip yok olmamaktadır. Dolayısıyla hem dışa açık olmalı hem de kimliği...

Devamı için

BEBEKLER BÜYÜRKEN

Aile eki diğer yazıları için tıklayınız
Devamı için

Mobil Uygulamalar
Yeni Sayı
Son Sayıyı indirmek için tıklayınız
PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
Çocuk Ekini PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
   A. Ali YILMAZ
   Abdulaziz HATİP
   Abdulbaki KÖMÜR
   Abdulkadir YUVALI
   Abdullah Agâh BÜYÜKTANIR
   Abdullah DOĞAN
   Abdullah PAKOĞLU
   Abdullah SATOĞLU
   Abdullah ŞANLIDAĞ
   Abdurrahim KARAKOÇ
   Abdurrahman MEMİŞ
   Adem GÜVEN
   Adem SOLAK
   Adil AYDIN
   Ahmed Sami EL-AYİDİ
   Ahmet AKGÜNDÜZ
   Ahmet BEYOĞLU
   Ahmet BULUT
   Ahmet EFE
   Ahmet SARGIN
   Ahmet Süreyya DURNA
   Ahmet UĞUR
   Ahmet YILDIRIM
   Ahmet YOZGAT
   Ali AYGÜN
   Ali COŞKUN
   Ali ÇANKIRILI
   Ali ÇAVUŞOĞLU
   Ali KINIK
   Ali Osman BAŞKURT
   Ali Osman ÖZCAN
   Ali Rıza MALKOÇ
   Ali SEYYAR
   Amina Siljak JESENKOVİÇ
   Arif Nihat ASYA
   Âşık Behram AKTEMUR
   Aşık ERDALİ
   Aşık Kadimi
   Aşık Kul Nuri
   Âşık Mahrumi
   Âşık Osman FEYMÂNÎ
   Âşık Şeref TAŞLIOVA
   ATALAY YÖRÜKOĞLU
   Aydın ADİLOĞLU
   Aydın BAŞAR
   Aydın TALAY
   Ayhan BİNGÖL
   Ayşe Benek KAYA
   Ayşe ENGİN
   Ayşe SEVİM
   Ayşenur ÇELİKKAYA
   Aziz ÖNCEL
   Bahattin KARAKOÇ
   Bahtiyar ASLAN
   Bayram Ali ÇETİNKAYA
   Bilal YAVUZ
   Bülent ÖZCAN
   Büşra ŞAHİN
   Cafer KELKİT
   Carl Sharif El-Tobgui
   Celalettin KURT
   Cemal AĞIRMAN
   Cihan OKUYUCU
   Cihangir DOĞAN
   Çetin TARI
   Çocuklar için
   Dahiye AKGÜL
   Dilaver GÜRER
   Durmuş TATLILIOĞLU
   Ekrem KAFTAN
   Ekrem YALBUZ
   Elif ÇELİK
   ELİFE PLATİN
   Emine BUDAK
   Emre ARSLAN
   Ender YILMAZ
   Enes PALA
   Engin NAMLI
   Engin TÜTÜNCÜ
   Enis TABAK
   Enver GÜRKAN
   Erdoğan KANDAKOĞLU
   Ergun GÖZE
   Erol AFŞİN
   Erol ELMAS
   Esma TOK
   Fatih ERKOÇOĞLU
   Fatih KERİMOĞLU
   Fatma GÜLEŞEN
   Fatma Nur GÜLEN
   Fatma UÇARLAR
   Fazıl Ahmet BAHADIR
   Fazlı ARSLAN
   Fehimdar ÇİFTÇİ
   Feyza Nur YILDIRIM
   Feyzi HALICI
   Funda KOÇ
   Gürünlü Aşık GÜLHANİ
   H. Hasan UĞUR
   Hakan UĞUR
   Halil ATALAY
   Halil GÖKKAYA
   Halime ÇETİN
   Halit ÖZDÜZEN
   Halit YILDIRIM
   Hasan Ali GÖKSOY
   Hasan MAHİR
   Hatice Aksu
   Hatice Cemile AYDIN
   Hatice EĞİLMEZ KAYA
   Hatice SEZER
   Hayati OTYAKMAZ
   Hidayet YILDIZ
   Hilal Sebahat ÖZCAN
   Hilda SARICA
   Huzeyme Yeşim KOÇAK
   Hüseyin ÇALDAK
   Hüseyin ERKAN
   Hüseyin KAYA
   Hüseyin PEKER
   Hüsnâ KARANFİL
   Hüsne YILDRIM
   İ.Bekir TEZ
   İbrahim AKIN
   İbrahim ARPACI
   İbrahim BALCIOĞLU
   İbrahim ÖZGÜN
   İbrahim SAĞIR
   İbrahim SARIÇAM
   İbrahim ŞAHİN
   İbrahim YARIŞ
   İdris ŞENGÜL
   İmdat AVŞAR
   İsa KAYACAN
   İsa KOCAKAPLAN
   İsa YAR
   İsmail Adil ŞAHİN
   İsmail ÇALIŞKAN
   İsmail PALAKOĞLU
   Kadir DEMİRCİ
   Kadir KARAMAN
   Kenan ÇARBOĞA
   Kevser BAKİ
   Kübra DEMİR
   Leyla KANVEREN
   M. Ali KÖSEOĞLU
   M. Fatih GENÇ
   M. Halistin KUKUL
   M. Zeki DUMAN
   Mehmet Akif İNAN
   Mehmet Ali VAR
   Mehmet ÇALIK
   Mehmet DOĞAN
   Mehmet GÖZÜKARA
   Mehmet Zeki AYDIN
   Melike GÜNYÜZ
   Merve YÜZBAŞILAR
   Metin AYDIN
   Metin ÖZDEMİR
   Mevlüt ÖZDEN
   Mikail ÇOLAK
   Muammer YILMAZ
   Muhammed Bedrettin TOPRAK
   Muhammed HALICI
   Muhammed İsa ÖZTÜRK
   Muhammed Murat GÖZÜBÜYÜK
   Murat ÇETİN
   Murat ÇOBANOĞLU
   Murat DEMİR
   Murat SERDAR
   Musa TAKÇI
   Mustafa AKGÜN
   Mustafa AKYOL
   Mustafa BECİT
   Mustafa KARA
   Mustafa KAYAPINAR
   Mustafa KÜÇÜK
   Mustafa NUTKU
   Mustafa OĞUZ
   Mustafa SANCAR
   Naciye TEKTAŞ
   Nazlı Rana GÜREL
   Nebi HOCAZADE
   Necati TOPÇU
   Necdet TOSUN
   Necmettin SARIOĞLU
   Necmettin YURTSEVEN
   Nedim UÇAR
   Nesimi YAZICI
   Neslihan ÇÖREKÇİ
   Neşe KOÇAK
   Nevzat TÜRKTEN
   Nidayi SEVİM
   Nihat DAĞLI
   Nuran ÖZDEN
   Nurhan YILDIRIM
   Olcay YAZICI
   Osman BAYMAK
   Osman SARI
   Ozan Dertli Polat
   Özcan ÜNLÜ
   Özgül ÇAĞLAYAN
   Özlem DEĞİRMENCİ
   Ramazan DURANOĞLU
   Ramazan PAMUK
   Ramazan YILDIZ
   Recep AYIK
   Recep SARIHAN
   Rıdvan MIHOĞLU
   Rıfkı KAYMAZ
   Rukiye AYDOĞDU
   Ruzwan MOHAMMED
   Sadık YALSIZUÇANLAR
   Sait ÖZER
   Sait ÖZTÜRK
   Salih Cenap BAYDAR
   SBD Haber Servisi
   SBD Kültür-Sanat Servisi
   Selahattin CANSIZ
   Selma ÖZDEN
   Semih KAÇAR
   Semra Sena GÜRSOY
   Sencer ÖNDEROĞLU
   Senem GEZEROĞLU
   Sergül VURAL
   Serkan KAMIŞLI
   Servet YÜKSEL
   Sevgi SEVİM
   Sezai TAŞKIN
   Sıddık ÖZER
   Sıdıka & Mesude SARI
   Sıdıka KENT
   Sinan SARIKAYA
   Suna İŞCEN
   Süleyman DOĞAN
   Sümeyye YILDIZ
   Şakir GÖNÜLCE
   Şehri KARACOŞKUN
   Şeniz AYAZ
   Şevki SAKA
   Şeyh Hamid-i Veli Hz
   Şeyma KOÇAK
   Şükrü ÖKSÜZ
   Şükrü ÜNAL
   Taha YILDIZ
   Taner KARAHAN
   Tarık ABDULGELİL
   Tayyip SALİH
   Tolga ÇEVİK
   Tülay EKİNCİ
   Tülay KOÇAK
   Umran AY
   Umut BULUT
   Ümit Fehmi SORGUNLU
   Ümit Zeynep KAYABAŞ
   Üzeyir OK
   Vehbi VAKKASOĞLU
   Yaşar ALPARSLAN
   Yaşar ÖZKAN
   Yıldız ERASLAN
   Yunus GÜLDEMİR
   Yusuf AKYÜZ
   Yusuf BİLGE
   Yusuf Coşkun BENEFŞE
   Yusuf DURSUN
   Zafer ŞIK
Anasayfa | Arşiv | Hakkımızda | Abonelik | Reklam | Künye | Bize Ulaşın