/SomuncuBabaDergisi facebook-twit PAYLAŞ
   Başyazı
   Hutbeler
   Mektubat
   Divan-ı Hulûsi
   Kırk Yapraklı Gül
   Din ve Hayat
   Hulûsi kalb'den
   İlim ve Hayat
   Hatıralar
   Peygamber İklimi
   Edebiyat
   Düşünce
   Şiir
   Röportaj
   Tasavvuf
   Fıkıh
   Gezi
   Kırk Hadis
   Tarih
   İktisat
   Eğitim
   Psikoloji
   Altın Silsile
   Bilim ve Hikmet
   Araştırma
   Güzel İsimler
   Örnek Hayatlar
   Kültür
   Deneme
   Hikaye
   Kültür-Sanat
   Sahabe Albümü
   Portre
   Sûfî Perspektif
   Sağlık
   Aile
   Hayat ve İnsan
   Güncel
   Haber
   Kitaplık
   Çocuklar İçin
   Gönülden İkramlar
   Yayıncıdan
   Şehir Güzellemesi
   Sempozyum Tebliğleri
   Genç Kalemler
 
MAVİDEN YEŞİLE BARTIN VE AMASRA
Bartın ve çevresi 1460 yılında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine katılır. Anadolu'da Türk birliğini sağlamak ve o zaman Cenevizlilerin elinde bulunan Karadeniz ticareti ile denizyolunu imparatorluğun topraklarına kazandırmak amacıyla Kuzey Anadolu seferine hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Han¸ 1460 yılında Üsküdar'dan avlanmak bahanesiyle yola çıkarken¸ Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması da denizden hareket eder. Fatih¸ Bolu'ya geldiğinde Kastamonu ve Sinop yörelerine hâkim olan ve Candaroğulları Beyliği'nin devamı sayılan İsfendiyaroğulları'nın Beyi İsmail Bey¸ padişaha kıymetli eşyalar göndererek bağlılığını bildirir. Yoluna devam eden Fatih¸ Ekim ayında Bartın'a gelip ordugâhını bugünkü Orduyeri'ne ...

Devamı için
ALTMIŞINCI MEKTUP
Mektubunuzun muhabbet davası delili -senedi- olduğuna fikrimce bir yakınlık ve yaratılışınızın-mizacınızın- bizi unutmayacak kadar yüce olduğuna da noksansız¸ tam kanaat hâsıl olduğu şüphesizdir. Sizi...
Devamı için
PEYGAMBER EFENDİMİZİN ADALET ANLAYIŞI
Rasûl-i Ekrem Efendimiz Cenâb-ı Hakk'ın terbiyesinde yetiştiği için peygamber olmadan önce de özü ve sözü doğru bir insandı. İslâmiyet'in ilk günlerinde yakın akrabalarını Safâ Tepesi'nde ...
Devamı için

HİKMETLİ MENKIBELER
"Muâviye b. İyâs'ın yanında oturuyordum ve konuşuyorduk. Konuşma arasında birisi bahis mevzûu olmuş. Ben de onun aleyhinde bir şey- ler söylemiştim; İyâs sordu: "Bu yıl düşmanlarla gazâya çıktın mı?" "Hayır!" dedim. "Demek ki¸ dedi¸ düşmanlar elinden kurtulduğu halde Müs- lüman kardeşin dilinden...

Devamı için

ZAMANIN HUDUTLARINI AŞAN KADİM BİR ZAMAN YOLCUSU: BARTIN
Batı Karadeniz'in gözbebeğidir Bartın. Başta Amasra olmak üzere¸ Kurucaşile ve Ulus adlarıyla tanıdığımız sadece üç ilçesi vardır bu yeşil gözlü şehrin. Merkez ve ilçelere bağlı 260 köyü mevcuttur. Eskiden Zonguldak'ın bir ilçesi olan Bartın¸ küçük ama şirin bir şehirdir. Doğusun...

Devamı için

YÜZ YAPRAKLI GÜL
Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen anma merasimine¸ Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve H. Cemal Akın¸ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır¸ Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Ömer Kalaylı¸ Darende Kaymakamı Bünyamin Kuş¸ Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Ese...

Devamı için

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ'DE ÇEVRE BİLİNCİ
Takî Efendi'ye göre çevre kirliliğine sebep olan bataklıkları kurutmak¸ gerekli yerlere köprü¸ yol¸ misafirhane ve çeşmeler yapmak¸ ağaç yetiştirmek suretiyle ormanlar meydana getirmek ve bu işleri kolaylıkla yapabilmek için ziraat ve sanat aletleri geliştirmek hayra vesi...

Devamı için

II. ABDÜLHAMİD VE SANSÜR GERÇEĞİ
"Abdülhamid'in¸ dış tehlike ve saldırılara karşı devleti korumak için hafiye teşkilatını nasıl ustaca bir biçimde kullandığı ve güçlü haber kaynaklarına ulaşmak için ne kadar yoğun bir çaba gösterdiği çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır."...

Devamı için

EĞİTİM¸ ZİHİN VE GENÇLİK
"Eğitim; bir ailenin¸ bir toplumun¸ bir ulusun geleceğini şekillendirir. Başka milletlerin kölesi olmamak için eğitime ihtiyaç vardır. Eğitim sayesinde çağı yakalarız¸ refah düzeyimiz artar¸ mutlu oluruz."...

Devamı için

HİKMET BOYUTUYLA KURBAN
"Kurban¸ kâinattaki her şeyin insanın hizmetine sunulduğunun hayvanlar üzerindeki ispatıdır. Evet¸ Yüce Rabbimiz gökleri ve yeri¸ bütün içindekileri insanın hizmetine sunmuş¸ ona emânet ederek onun emrine vermiştir. Kâinattaki her şey insan için¸ insan da Rabbi içi...

Devamı için

BARTIN VELİLERİ
Her bölgesi ayrı bir güzellikte olan cennet vatan Anadolu'muzun her karışında büyük evliya¸ Allah dostu insanların olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bazı bölge ve illerinde ise sahabe hatta peygamberlerin varlığından bile bahsedilmektedir. Bunlardan birçoğunun makam olduğunun bilinmesine rağme...

Devamı için

DÜNYANIN EN UCUNDAKİ BİR MÜSLÜMANLA NİÇİN İLGİLENİRİZ?
Müslümanları samimi ve bilinçli Müslüman yapan yegâne husus değerlerine sahip çıkmalarıdır. Değerlerinden ne kadar uzaklaşırlarsa¸ o kadar yozlaşırlar. Onları zinde ve ayakta tutan¸ birbirlerine kenetleyen şey değerlerdir. Bu değerlerden uzaklaştıkça İslâm'dan da uzaklaşırlar. Ve iş ...

Devamı için

AİLEDE EKONOMİK PROBLEMLER
Günümüzde herşey ekonomi ile ölçülür oldu. Bütün ilişkilerde olduğu gibi evlilikte de parayı¸ çok zaman¸ paradan bin kat değerli şeylerin yerine koyuyoruz. Meselâ işinden başka birşeye ilgi göstermek istemeyen¸ duygularını gizli tutan bir erkek¸ karısına sevgi yerine bol para...

Devamı için
Mobil Uygulamalar
Yeni Sayı
Son Sayıyı indirmek için tıklayınız
PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
Çocuk Ekini PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
   A. Ali YILMAZ
   Abdulaziz HATİP
   Abdulbaki KÖMÜR
   Abdulkadir YUVALI
   Abdullah DOĞAN
   Abdullah PAKOĞLU
   Abdullah SATOĞLU
   Abdullah ŞANLIDAĞ
   Abdurrahim KARAKOÇ
   Adem GÜVEN
   Adem SOLAK
   Adil AYDIN
   Ahmed Sami EL-AYİDİ
   Ahmet AKGÜNDÜZ
   Ahmet BEYOĞLU
   Ahmet BULUT
   Ahmet EFE
   Ahmet SARGIN
   Ahmet Süreyya DURNA
   Ahmet UĞUR
   Ahmet YILDIRIM
   Ahmet YOZGAT
   Ali AYGÜN
   Ali COŞKUN
   Ali ÇANKIRILI
   Ali ÇAVUŞOĞLU
   Ali KINIK
   Ali Osman BAŞKURT
   Ali Osman ÖZCAN
   Ali Rıza MALKOÇ
   Ali SEYYAR
   Amina Siljak JESENKOVİÇ
   Arif Nihat ASYA
   Âşık Behram AKTEMUR
   Aşık ERDALİ
   Aşık Kadimi
   Aşık Kul Nuri
   Âşık Mahrumi
   Âşık Osman FEYMÂNÎ
   Âşık Şeref TAŞLIOVA
   ATALAY YÖRÜKOĞLU
   Aydın ADİLOĞLU
   Aydın BAŞAR
   Aydın TALAY
   Ayhan BİNGÖL
   Ayşe Benek KAYA
   Ayşe ENGİN
   Ayşe SEVİM
   Ayşenur ÇELİKKAYA
   Aziz ÖNCEL
   Bahattin KARAKOÇ
   Bahtiyar ASLAN
   Bayram Ali ÇETİNKAYA
   Bilal YAVUZ
   Bülent ÖZCAN
   Büşra ŞAHİN
   Cafer KELKİT
   Carl Sharif El-Tobgui
   Celalettin KURT
   Cemal AĞIRMAN
   Cihan OKUYUCU
   Cihangir DOĞAN
   Çetin TARI
   Çocuklar için
   Dahiye AKGÜL
   Dilaver GÜRER
   Durmuş TATLILIOĞLU
   Ekrem KAFTAN
   Ekrem YALBUZ
   Elif ÇELİK
   ELİFE PLATİN
   Emine BUDAK
   Emre ARSLAN
   Ender YILMAZ
   Enes PALA
   Engin NAMLI
   Engin TÜTÜNCÜ
   Enis TABAK
   Enver GÜRKAN
   Erdoğan KANDAKOĞLU
   Ergun GÖZE
   Erol AFŞİN
   Erol ELMAS
   Esma TOK
   Fatih ERKOÇOĞLU
   Fatih KERİMOĞLU
   Fatma GÜLEŞEN
   Fatma Nur GÜLEN
   Fatma UÇARLAR
   Fazıl Ahmet BAHADIR
   Fazlı ARSLAN
   Feyza Nur YILDIRIM
   Feyzi HALICI
   Funda KOÇ
   Gürünlü Aşık GÜLHANİ
   H. Hasan UĞUR
   Halil ATALAY
   Halil GÖKKAYA
   Halime ÇETİN
   Halit ÖZDÜZEN
   Halit YILDIRIM
   Hasan Ali GÖKSOY
   Hasan MAHİR
   Hatice Aksu
   Hatice Cemile AYDIN
   Hatice EĞİLMEZ KAYA
   Hatice SEZER
   Hayati OTYAKMAZ
   Hidayet YILDIZ
   Hilal Sebahat ÖZCAN
   Hilda SARICA
   Huzeyme Yeşim KOÇAK
   Hüseyin ÇALDAK
   Hüseyin ERKAN
   Hüseyin KAYA
   Hüseyin PEKER
   Hüsnâ KARANFİL
   Hüsne YILDRIM
   İ.Bekir TEZ
   İbrahim AKIN
   İbrahim ARPACI
   İbrahim BALCIOĞLU
   İbrahim ÖZGÜN
   İbrahim SAĞIR
   İbrahim SARIÇAM
   İbrahim ŞAHİN
   İbrahim YARIŞ
   İdris ŞENGÜL
   İmdat AVŞAR
   İsa KAYACAN
   İsa KOCAKAPLAN
   İsa YAR
   İsmail Adil ŞAHİN
   İsmail ÇALIŞKAN
   İsmail PALAKOĞLU
   Kadir DEMİRCİ
   Kadir KARAMAN
   Kevser BAKİ
   Kübra DEMİR
   Leyla KANVEREN
   M. Ali KÖSEOĞLU
   M. Fatih GENÇ
   M. Halistin KUKUL
   M. Zeki DUMAN
   Mehmet Akif İNAN
   Mehmet Ali VAR
   Mehmet ÇALIK
   Mehmet DOĞAN
   Mehmet GÖZÜKARA
   Mehmet Zeki AYDIN
   Melike GÜNYÜZ
   Merve YÜZBAŞILAR
   Metin AYDIN
   Metin ÖZDEMİR
   Mevlüt ÖZDEN
   Mikail ÇOLAK
   Muammer YILMAZ
   Muhammed Bedrettin TOPRAK
   Muhammed HALICI
   Muhammed İsa ÖZTÜRK
   Muhammed Murat GÖZÜBÜYÜK
   Murat ÇETİN
   Murat ÇOBANOĞLU
   Murat DEMİR
   Murat SERDAR
   Musa TAKÇI
   Mustafa AKGÜN
   Mustafa AKYOL
   Mustafa BECİT
   Mustafa KARA
   Mustafa KAYAPINAR
   Mustafa KÜÇÜK
   Mustafa NUTKU
   Mustafa OĞUZ
   Mustafa SANCAR
   Naciye TEKTAŞ
   Nazlı Rana GÜREL
   Nebi HOCAZADE
   Necati TOPÇU
   Necmettin SARIOĞLU
   Necmettin YURTSEVEN
   Nedim UÇAR
   Nesimi YAZICI
   Neslihan ÇÖREKÇİ
   Neşe KOÇAK
   Nevzat TÜRKTEN
   Nidayi SEVİM
   Nihat DAĞLI
   Nuran ÖZDEN
   Nurhan YILDIRIM
   Olcay YAZICI
   Osman BAYMAK
   Osman SARI
   Ozan Dertli Polat
   Özcan ÜNLÜ
   Özgül ÇAĞLAYAN
   Özlem DEĞİRMENCİ
   Ramazan DURANOĞLU
   Ramazan PAMUK
   Ramazan YILDIZ
   Recep AYIK
   Recep SARIHAN
   Rıdvan MIHOĞLU
   Rıfkı KAYMAZ
   Rukiye AYDOĞDU
   Ruzwan MOHAMMED
   Sadık YALSIZUÇANLAR
   Sait ÖZER
   Sait ÖZTÜRK
   Salih Cenap BAYDAR
   SBD Haber Servisi
   SBD Kültür-Sanat Servisi
   Selahattin CANSIZ
   Selma ÖZDEN
   Semih KAÇAR
   Semra Sena GÜRSOY
   Sencer ÖNDEROĞLU
   Senem GEZEROĞLU
   Sergül VURAL
   Serkan KAMIŞLI
   Servet YÜKSEL
   Sevgi SEVİM
   Sezai TAŞKIN
   Sıddık ÖZER
   Sıdıka & Mesude SARI
   Sıdıka KENT
   Sinan SARIKAYA
   Suna İŞCEN
   Süleyman DOĞAN
   Sümeyye YILDIZ
   Şakir GÖNÜLCE
   Şehri KARACOŞKUN
   Şeniz AYAZ
   Şevki SAKA
   Şeyh Hamid-i Veli Hz
   Şeyma KOÇAK
   Şükrü ÖKSÜZ
   Şükrü ÜNAL
   Taha YILDIZ
   Taner KARAHAN
   Tarık ABDULGELİL
   Tayyip SALİH
   Tolga ÇEVİK
   Tülay EKİNCİ
   Tülay KOÇAK
   Umran AY
   Umut BULUT
   Ümit Fehmi SORGUNLU
   Ümit Zeynep KAYABAŞ
   Üzeyir OK
   Vehbi VAKKASOĞLU
   Yaşar ALPARSLAN
   Yaşar ÖZKAN
   Yıldız ERASLAN
   Yunus GÜLDEMİR
   Yusuf AKYÜZ
   Yusuf BİLGE
   Yusuf Coşkun BENEFŞE
   Yusuf DURSUN
   Zafer ŞIK
Anasayfa | Arşiv | Hakkımızda | Abonelik | Reklam | Künye | Bize Ulaşın