/SomuncuBabaDergisi facebook-twit PAYLAŞ
Aile Ekini PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
 
   Başyazı
   Hutbeler
   Mektubat
   Divan-ı Hulûsi
   Kırk Yapraklı Gül
   Din ve Hayat
   Hulûsi kalb'den
   İlim ve Hayat
   Hatıralar
   Peygamber İklimi
   Edebiyat
   Düşünce
   Şiir
   Röportaj
   Tasavvuf
   Fıkıh
   Gezi
   Kırk Hadis
   Tarih
   İktisat
   Eğitim
   Psikoloji
   Altın Silsile
   Bilim ve Hikmet
   Araştırma
   Güzel İsimler
   Örnek Hayatlar
   Kültür
   Deneme
   Hikaye
   Kültür-Sanat
   Sahabe Albümü
   Portre
   Sûfî Perspektif
   Sağlık
   Aile
   Hayat ve İnsan
   Güncel
   Haber
   Kitaplık
   Çocuklar İçin
   Gönülden İkramlar
   Yayıncıdan
   Şehir Güzellemesi
   Sempozyum Tebliğleri
   Genç Kalemler
 
HAKİKAT ŞEHRİ MEDİNE-İ MÜNEVVERE
Medine; Akabe biatlarından sonra Rasûlullah (s.a.v)'ın hicret ettiği şehir. İslâm'ın kuvvet bulduğu¸ yayıldığı¸ hâkimiyet sağladığı medeniyet merkezi… Hicretle birlikte Medine'de herkesin (müslim-gayrimüslim) haklarını ve görevlerini tesbit eden İslâm Devleti'nin başkenti. Rasûlullah (s.a.v)'ın emir ve talimatları ile teşkilatlanan¸ hicret eden muhacirlerin problemlerinin çözümlenmesi ile uğraşan bir kardeşlik yurdu. İlk mescid inşa edilen kutlu belde. Bugünkü anlamda sadece namaz kılınan bir mescid değil; devletin idari merkezi ve siyasî¸ askerî¸ sosyal bütün meselelerin istişare merkezi… Asr-ı Saadet'te¸ yabancı elçilerin karşılandığı¸ gelen heyetlerle görüşmelerin yapıldığ...

Devamı için
SEKİZİNCİ HUTBE
İnsan garîb bir mahlûktur¸ daldığı gaflet uykusundan uyanması îcâb eden yüzlerce mukni'¸ hakîmâne hitabeler kulağına mütemadiyen çarpar durur da¸ insan yine uyanmaz. Kâinata ...
Devamı için
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) ÖRNEKLİĞİNDE BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ
"Peygamber Efendimiz¸ her zamanı ve her mekânı davet için kullanır¸ ama davete en uygun olanı seçerdi. Ama onun mesâi anlayışı günün her saati idi. O¸ dinlenmesini öteki dünyaya bırakmış¸ gecesini gün...
Devamı için

ADI GÜZEL¸ KENDİ GÜZEL MUHAMMED (SAV)
Ruhumuzun serveri¸ gönlümüzün ziyası¸ geçmişimizin nuru¸ geleceğimizin pürnuru! Ve kalbimizin süruru! Çokça yanılmış¸ çokça aldanmışız. Şeytan taşlamaktan tavaf yapamayan ümmetinin hal-i pür melali içredir ki yüreğimiz hayli ızdıraptadır. Meğerki gönlümüz bu kesret vadisinde ...

Devamı için

KUTLU ŞEHİR MEDİNE-İ MÜNEVVERE
"Medeniyetin beşiğidir Medine. Medine ilim ve irfan yurdudur. Bugün Medine'nin nüfusu bir milyonu aşmıştır. Kur'an nurunun sindiği şehirdir burası."...

Devamı için

MEDENİYETİN MERKEZİ MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ
Gül kokulu Medine... Hicret ve zafer yurdu¸ Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in beldesi¸ seçkin sahabilerin hicret ettikleri şehir¸ ensarın yardımlarının aktığı nurlu nehir; Medine… Sözün özü¸ medeniyetin merkezi… Mekke'den sonra yeryüzünün en hayırlı toprağı ve en şereflisi sa...

Devamı için

ALLAH RASÛLÜ'NÜN İZİNDE
"Ey Rasûl diyordum¸ Ey Nebiler Nebi'si! Gözümden ve gönlümden ızdırap sellerinin aktığı en yoksul gecelerimin sığınılacak tek limanı! Başımdaki en büyük sevdayı tutuşturan¸ acziyetimin ve çaresizliğimin kalbime dolan gölgesini uçuşturan Sevgili! "...

Devamı için

NUREDDİN MAHMUT ZENGİ VE PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)'E HİZMETİ
"Peygamberimiz (s.a.v.)'i ziyaret etti. Medine halkı hükümdarın yanına toplanmıştı. Vezir¸ "Hükümdar¸ Peygamberimiz (s.a.v.)'i ziyaret maksadı ile gelmiş¸ yanında da sizlere hediye getirmiştir. Medinelilerin isimlerini yazın." dedi. Onlar da bütün Medinelilerin isimlerini yazdılar. Bu isimle...

Devamı için

İLETİŞİMİN TEMEL KURALLARI
"Karşımızdakiyle konuşurken ona vereceğimiz cevabı veya bizim aynı konudaki görüşlerimizi derlemeye çalışalım. Onu dinleyelim."...

Devamı için

HZ. İBRAHİM PEYGAMBER (A.S.)'DEN DUÂ ÖRNEKLERİ
"Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben¸ neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin (Kâbe'nin) yanında¸ zirâat yapılmayan bir vâdîye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden bunlara rızık ver! Umulur ki bu n...

Devamı için

MEDİNE VELİLERİ
Her ne kadar Ömer bin Abdülaziz dışındaki diğer halifelerin kendilerini baskı altında tutsalar da o¸ tıpkı babası gibi daima sükûnet siyasetini izlemiş¸ onlarla hiçbir mücadele içine girmediği gibi yönetime karşı olan davranışlara dolaylı olarak da olsa destek vermemiştir. Devlet yönetimi ile ilişki...

Devamı için

DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLDAYIZ
Allâhu Teâlâ sınava tâbi tutmuş olduğu herkese¸ kendisini tanıyıp yoluna girmesi için mâkul bir süre veriyor. İnsanların bir kısmı diğerlerine göre uzun veya kısa yaşıyor olsa bile¸ Allah'ı tanımak ve inanmak için yeterli zaman oluyor. Bu nedenle de¸ ölüm sonrası hayat için bir mâzereti kalmıyor...

Devamı için

HACI AYŞE ATEŞ HANIMEFENDİ İLE RÖPORTAJ

Aile eki diğer yazıları için tıklayınız
Devamı için

Mobil Uygulamalar
Yeni Sayı
Son Sayıyı indirmek için tıklayınız
PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
Çocuk Ekini PDF formatında indirmek için Tıklayınız.
   A. Ali YILMAZ
   Abdulaziz HATİP
   Abdulbaki KÖMÜR
   Abdulkadir YUVALI
   Abdullah Agâh BÜYÜKTANIR
   Abdullah DOĞAN
   Abdullah PAKOĞLU
   Abdullah SATOĞLU
   Abdullah ŞANLIDAĞ
   Abdurrahim KARAKOÇ
   Abdurrahman MEMİŞ
   Adem GÜVEN
   Adem SOLAK
   Adil AYDIN
   Ahmed Sami EL-AYİDİ
   Ahmet AKGÜNDÜZ
   Ahmet BEYOĞLU
   Ahmet BULUT
   Ahmet EFE
   Ahmet SARGIN
   Ahmet Süreyya DURNA
   Ahmet UĞUR
   Ahmet YILDIRIM
   Ahmet YOZGAT
   Ali AYGÜN
   Ali COŞKUN
   Ali ÇANKIRILI
   Ali ÇAVUŞOĞLU
   Ali KINIK
   Ali Osman BAŞKURT
   Ali Osman ÖZCAN
   Ali Rıza MALKOÇ
   Ali SEYYAR
   Amina Siljak JESENKOVİÇ
   Arif Nihat ASYA
   Âşık Behram AKTEMUR
   Aşık ERDALİ
   Aşık Kadimi
   Aşık Kul Nuri
   Âşık Mahrumi
   Âşık Osman FEYMÂNÎ
   Âşık Şeref TAŞLIOVA
   ATALAY YÖRÜKOĞLU
   Aydın ADİLOĞLU
   Aydın BAŞAR
   Aydın TALAY
   Ayhan BİNGÖL
   Ayşe Benek KAYA
   Ayşe ENGİN
   Ayşe SEVİM
   Ayşenur ÇELİKKAYA
   Aziz ÖNCEL
   Bahattin KARAKOÇ
   Bahtiyar ASLAN
   Bayram Ali ÇETİNKAYA
   Bilal YAVUZ
   Bülent ÖZCAN
   Büşra ŞAHİN
   Cafer KELKİT
   Carl Sharif El-Tobgui
   Celalettin KURT
   Cemal AĞIRMAN
   Cihan OKUYUCU
   Cihangir DOĞAN
   Çetin TARI
   Çocuklar için
   Dahiye AKGÜL
   Dilaver GÜRER
   Durmuş TATLILIOĞLU
   Ekrem KAFTAN
   Ekrem YALBUZ
   Elif ÇELİK
   ELİFE PLATİN
   Emine BUDAK
   Emre ARSLAN
   Ender YILMAZ
   Enes PALA
   Engin NAMLI
   Engin TÜTÜNCÜ
   Enis TABAK
   Enver GÜRKAN
   Erdoğan KANDAKOĞLU
   Ergun GÖZE
   Erol AFŞİN
   Erol ELMAS
   Esma TOK
   Fatih ERKOÇOĞLU
   Fatih KERİMOĞLU
   Fatma GÜLEŞEN
   Fatma Nur GÜLEN
   Fatma UÇARLAR
   Fazıl Ahmet BAHADIR
   Fazlı ARSLAN
   Fehimdar ÇİFTÇİ
   Feyza Nur YILDIRIM
   Feyzi HALICI
   Funda KOÇ
   Gürünlü Aşık GÜLHANİ
   H. Hasan UĞUR
   Hakan UĞUR
   Halil ATALAY
   Halil GÖKKAYA
   Halime ÇETİN
   Halit ÖZDÜZEN
   Halit YILDIRIM
   Hasan Ali GÖKSOY
   Hasan MAHİR
   Hatice Aksu
   Hatice Cemile AYDIN
   Hatice EĞİLMEZ KAYA
   Hatice SEZER
   Hayati OTYAKMAZ
   Hidayet YILDIZ
   Hilal Sebahat ÖZCAN
   Hilda SARICA
   Huzeyme Yeşim KOÇAK
   Hüseyin ÇALDAK
   Hüseyin ERKAN
   Hüseyin KAYA
   Hüseyin PEKER
   Hüsnâ KARANFİL
   Hüsne YILDRIM
   İ.Bekir TEZ
   İbrahim AKIN
   İbrahim ARPACI
   İbrahim BALCIOĞLU
   İbrahim ÖZGÜN
   İbrahim SAĞIR
   İbrahim SARIÇAM
   İbrahim ŞAHİN
   İbrahim YARIŞ
   İdris ŞENGÜL
   İmdat AVŞAR
   İsa KAYACAN
   İsa KOCAKAPLAN
   İsa YAR
   İsmail Adil ŞAHİN
   İsmail ÇALIŞKAN
   İsmail PALAKOĞLU
   Kadir DEMİRCİ
   Kadir KARAMAN
   Kenan ÇARBOĞA
   Kevser BAKİ
   Kübra DEMİR
   Leyla KANVEREN
   M. Ali KÖSEOĞLU
   M. Fatih GENÇ
   M. Halistin KUKUL
   M. Zeki DUMAN
   Mehmet Akif İNAN
   Mehmet Ali VAR
   Mehmet ÇALIK
   Mehmet DOĞAN
   Mehmet GÖZÜKARA
   Mehmet Zeki AYDIN
   Melike GÜNYÜZ
   Merve YÜZBAŞILAR
   Metin AYDIN
   Metin ÖZDEMİR
   Mevlüt ÖZDEN
   Mikail ÇOLAK
   Muammer YILMAZ
   Muhammed Bedrettin TOPRAK
   Muhammed HALICI
   Muhammed İsa ÖZTÜRK
   Muhammed Murat GÖZÜBÜYÜK
   Murat ÇETİN
   Murat ÇOBANOĞLU
   Murat DEMİR
   Murat SERDAR
   Musa TAKÇI
   Mustafa AKGÜN
   Mustafa AKYOL
   Mustafa BECİT
   Mustafa KARA
   Mustafa KAYAPINAR
   Mustafa KÜÇÜK
   Mustafa NUTKU
   Mustafa OĞUZ
   Mustafa SANCAR
   Naciye TEKTAŞ
   Nazlı Rana GÜREL
   Nebi HOCAZADE
   Necati TOPÇU
   Necdet TOSUN
   Necmettin SARIOĞLU
   Necmettin YURTSEVEN
   Nedim UÇAR
   Nesimi YAZICI
   Neslihan ÇÖREKÇİ
   Neşe KOÇAK
   Nevzat TÜRKTEN
   Nidayi SEVİM
   Nihat DAĞLI
   Nuran ÖZDEN
   Nurhan YILDIRIM
   Olcay YAZICI
   Osman BAYMAK
   Osman SARI
   Ozan Dertli Polat
   Özcan ÜNLÜ
   Özgül ÇAĞLAYAN
   Özlem DEĞİRMENCİ
   Ramazan DURANOĞLU
   Ramazan PAMUK
   Ramazan YILDIZ
   Recep AYIK
   Recep SARIHAN
   Rıdvan MIHOĞLU
   Rıfkı KAYMAZ
   Rukiye AYDOĞDU
   Ruzwan MOHAMMED
   Sadık YALSIZUÇANLAR
   Sait ÖZER
   Sait ÖZTÜRK
   Salih Cenap BAYDAR
   SBD Haber Servisi
   SBD Kültür-Sanat Servisi
   Selahattin CANSIZ
   Selma ÖZDEN
   Semih KAÇAR
   Semra Sena GÜRSOY
   Sencer ÖNDEROĞLU
   Senem GEZEROĞLU
   Sergül VURAL
   Serkan KAMIŞLI
   Servet YÜKSEL
   Sevgi SEVİM
   Sezai TAŞKIN
   Sıddık ÖZER
   Sıdıka & Mesude SARI
   Sıdıka KENT
   Sinan SARIKAYA
   Suna İŞCEN
   Süleyman DOĞAN
   Sümeyye YILDIZ
   Şakir GÖNÜLCE
   Şehri KARACOŞKUN
   Şeniz AYAZ
   Şevki SAKA
   Şeyh Hamid-i Veli Hz
   Şeyma KOÇAK
   Şükrü ÖKSÜZ
   Şükrü ÜNAL
   Taha YILDIZ
   Taner KARAHAN
   Tarık ABDULGELİL
   Tayyip SALİH
   Tolga ÇEVİK
   Tülay EKİNCİ
   Tülay KOÇAK
   Umran AY
   Umut BULUT
   Ümit Fehmi SORGUNLU
   Ümit Zeynep KAYABAŞ
   Üzeyir OK
   Vehbi VAKKASOĞLU
   Yaşar ALPARSLAN
   Yaşar ÖZKAN
   Yıldız ERASLAN
   Yunus GÜLDEMİR
   Yusuf AKYÜZ
   Yusuf BİLGE
   Yusuf Coşkun BENEFŞE
   Yusuf DURSUN
   Zafer ŞIK
Anasayfa | Arşiv | Hakkımızda | Abonelik | Reklam | Künye | Bize Ulaşın